Haaksbergen Stepelerveld

Het duurzaamste bedrijventerrein van Twente

Als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen ligt, komt het duurzaamste bedrijventerrein van Twente, in hun gemeente. Bedrijventerrein Stepelerveld is een van de uitwerkingen van de ‘Structuurvisie Haaksbergen 2030’ die ons bureau in 2014 afrondde. Het bestaande plan voor Stepelerveld, hebben wij in nauwe samenspraak met de ondernemers, omgebouwd tot een duurzaam plan.

Locatie

Haaksbergen, Overijssel

Opdrachtgever

gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel

Oppervlakte

62 ha

Ontwerpjaar

2015

Uitvoering

2015-

De initiatieven en ideeën van de ondernemers zijn mede uitgangspunt voor de visie en komen terug in de projectvoorstellen.

image-part

De basis van het duurzame bedrijventerrein bestaat uit een raamwerk van ontsluiting en openbare ruimte. De ambities hiervoor zijn vertaald in vijf ‘unique selling points’. Zo wordt concreet gemaakt hoe het Stepelerveld het duurzaamste bedrijventerrein van Twente wordt:

  1. Biodiversiteit en gezond werklandschap
  2. Schoon en zichtbaar watersysteem
  3. Slimme wegen ‘Smart Roads’
  4. Samenwerken met de buren
  5. Duurzaam Bouwen

De hoofdopzet van het terrein is gelijk gebleven, tegelijkertijd is het plan volledig van karakter veranderd:

De nieuwe planopzet sluit sterker aan bij het bestaande landschap, bevat veel meer groen, veel minder verharding en een uitgebreider water- en wadisysteem. De oppervlakte uitgeefbaar terrein is gelijk gebleven.

image-part
image-part

De wegenstructuur is zo opgezet dat eenvoudig een ‘knip’ kan worden aangebracht, zodat er geen doorgaand (sluip)verkeer door Stepelerveld mogelijk is. Door een slimme positionering van de wegen kan een groot aantal verschillende kavelmaten worden uitgegeven, terwijl de totale weglengte (en dus ook riool, kabels en leidingen) met maar liefst 50% is teruggebracht. Het plan is duurzamer geworden, aantrekkelijker, én goedkoper.

Het watersysteem is eenvoudig. Al het terreinwater wordt bovengronds, via greppels en goten afgevoerd naar brede wadi’s. Hierin wordt het water gezuiverd en geïnfiltreerd. Overtollig water wordt na deze zuiveringstap geloosd op de watergangen van het waterschap. De brede wadi’s maken grote vijverpartijen overbodig. Door de opzet van het nieuwe watersysteem is ook een hemelwaterriool overbodig geworden.

image-part

Gerelateerde projecten