Lineair park Stakenbeek

Een rondje Oldenzaal

In opdracht van de gemeente Oldenzaal hebben wij een voorstel gedaan om de zone van de Stakenbeek om te vormen tot lineair park dat goed toegankelijk is voor voetgangers en kan worden opgenomen in het wandelnetwerk van de stad. 

Locatie

Oldenzaal

Opdrachtgever

Gemeente Oldenzaal

Oppervlakte

2 km lang

Ontwerpjaar

2007-2008

Ten zuiden van het centrum van Oldenzaal ligt de Stakenbeek. De oorspronkelijke natuurlijke beek is in de afgelopen decennia gekanaliseerd en gestuwd. Tot voor kort is de beek vooral beschouwd als afvoerkanaal voor overtollige neerslag. De omringende stadswijken die zich tot nu toe hebben afgekeerd van de beek, gaan zich in de toekomst meer op het park rond de beek oriënteren: van achterkant wordt de beek voorkant!

image-part

De continuïteit van het lineaire park wordt versterkt door eenheid in vormentaal, materiaalgebruik en het aanleggen van wandelpaden evenwijdig aan de beek. Het maaiveld wordt verbijzonderd door een tapijt van verwilderingsbollen aan te planten. Hierdoor worden de seizoenen benadrukt en ontstaat samenhang tussen de verschillende delen van het park.

Ook wordt in het gehele park één bijzondere boomsoort aangeplant, met lentebloesem en mooie herfstkleur: Prunus ‘Accolade’. De impact van een grote hoeveelheid bloeiende bomen of struiken van één soort is enorm. Het is een principe dat wordt toegepast in Japanse parken en tuinen. Juist de tijdelijkheid van het imponerende effect zorgt voor een sterke seizoensbeleving.

image-part

In het park zijn allerlei plaatselijke verbijzonderingen ontworpen, zoals bijzondere bruggen. Bovendien worden nieuwe attracties ontwikkeld, zoals een kabelbaan over de beek, een theehuis, kunstzinnig vormgegeven stuwen, een grot waar de beek doorheen loopt, en een berceau, waar je in het voorjaar onder een zee van bloeiende klimplanten kunt wandelen.

Gerelateerde projecten