Spoorbouwmeester Zwolle-Wierden

Ruimtelijke kwaliteit elektrificatie Zwolle-Wierden

Ter voorbereiding op de concessie die de provincie Overijssel gaat aanbesteden voor de treindienst tussen Zwolle heeft Strootman Landschapsarchitecten richtlijnen opgesteld voor de beeldkwaliteit.

Locatie

Zwolle-Wierden

Opdrachtgever

Prorail, provincie Overijssel en bureau Spoorbouwmeester

Ontwerpjaar

2015

De provincie Overijssel gaat de concessie voor de treindienst tussen Zwolle en Enschede aanbesteden. Op het moment van aanbesteding is een deel van het traject (Zwolle-Wierden) niet voorzien van bovenleiding, daarom wordt het traject bereden met dieselmaterieel. Dit deel zal worden geëlektrificeerd. In de toekomst wordt het spoor mogelijk nog verdubbeld.

Strootman Landschapsarchitecten heeft richtlijnen opgesteld voor de beeldkwaliteit van de spoorlijn en de veranderingen die gaan plaatsvinden in het kader van de elektrificatie.

image-part
image-part

Bij de bepaling van deze richtlijnen is voortgebouwd op het door de provincie Overijssel gemaakte rapport 'Ruimtelijke kwaliteit elektrificatie spoor Zwolle-Wierden'. Hierin wordt gepleit voor een terughoudende vormgeving van zowel de te plaatsen bovenleiding als van de noodzakelijke nieuw te bouwen onderstations, en een landschappelijke inpassing die de ingrepen zo bescheiden mogelijk doet overkomen.

Insteek van dit document is dat met logische en praktische ontwerpuitgangspunten optimaal zal worden gestuurd op ruimtelijke kwaliteit van de spoorlijn.

Gerelateerde projecten