Strubben Kniphorstbosch

Strubben Kniphorstbosch is een van de parels van het Drentsche Aa-gebied met archeologische relicten boven de grond! Hier gaat het om hunebedden, grafheuvels, bundels karrensporen, eikenstrubben en aardkundige waarden als laagten, stuifzanden en vennen. Als vervolg op onze landschapsvisie Drentsche Aa, maakten wij voor Strubben Kniphorstbosch een inrichtings- en beheerplan waarin beeld een centrale rol speelt en verschillen tussen natuur en cultuur worden gedramatiseerd.

Locatie

Gemeente Aa en Hunze

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer regio Noord

Partners

NovioConsult, Kenniscentrum Landschap van de RUG (Theo Spek), Bureau Overland (Jan Neefjes)

Oppervlakte

295 ha

Ontwerpjaar

2007 - 2008

Uitvoering

2010 - 2015

Strubben Kniphorstbosch is verreweg het grootste archeologische rijksmonument van Nederland. De archeologische relicten zijn bovendien voor een groot deel zichtbaar. Naast aardkundige waarden als laagten, stuifzanden en vennetjes en prehistorische monumenten als hunebedden en vele grafheuvels, bevat het gebied veel restanten uit verschillende perioden, zoals grote bundels karrensporen over de Hondsrug, eikenstrubben die veelzeggend zijn over de voorheen prominente rol van schapen in het heidelandschap, restanten van eeuwenoude vormen van (hout)beheer als holten en hakhout,

image-part
image-part

Het gebied werd jarenlang beheerd als natuurterrein en defensieterrein. Spontaan gegroeide jonge bossen en opslag hebben zo een groot gedeelte van de archeologische relicten bedekt, het gebied verruigd, en waardevolle contrasten uit het gebied laten verdwenen.

Als vervolg op de landschapsvisie Drentsche Aa, hebben wij voor Strubben Kniphorstbosch een inrichtings- en beheerplan gemaakt dat is opgevat als een landschapsarchitectonische opgave, waarin het beeld een centrale rol speelt.

Contrasten worden stevig aangezet en verschillen tussen natuur en cultuur worden gedramatiseerd. De weidsheid die het gebied ooit had is weer terug, waardoor ook zeer rijke ecologische gradiënten ontstaan van gesloten naar halfopen en open landschap, en de grote tijdsdiepte van dit landschap weer zichtbaar wordt. Dit geeft het landschap een verhevenheid die verder gaat dan schoonheid alleen. Het plan benut de kansen om de zichtbaarheid en de ruimtelijke samenhang tussen de sporen uit het verleden te vergroten, waardoor bezoekers onder de indruk kunnen raken van de overweldigende hoeveelheid historisch materiaal in dit sublieme landschap.

Gerelateerde projecten