Location

Dijk en uiterwaarden Salmsteke

Principal

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)

Partners

WSP
Mourik (uitvoering)

Surface Area

200 ha

Design Year

2019-2020

Implementation

2021

image-part

Related projects