Bureau en werkwijze

Strootman Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor zowel landschappelijke als stedelijke opgaven. Vanuit onze vestiging in Amsterdam werkt ons team met brede expertise aan de maatschappelijke opgaven van dit moment. Klimaatadaptatie, vernieuwing van het landelijk gebied, stedelijke vergroening én verdichting, vergroten van biodiversiteit, energietransitie - wij benutten deze opgaven om de aantrekkelijkheid van stad en land te vergroten. Daarbij hebben we veel aandacht voor duurzaamheid, de omgang met erfgoed en de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor iedereen.

We ontwerpen voor de wereld van nu en die van de toekomst. We ontwerpen vanuit de overtuiging dat ‘groen’ kan bijdragen aan de gezondheid van mensen en dat de nabijheid van groen meer dan ooit belangrijk is. We richten ons op een duurzame, gezonde en mooie omgeving, met aandacht voor mensen, dieren en natuur.
Wij koppelen kunst aan wetenschap; vormgeving aan techniek. Of we nu werken aan complexe ontwikkelingsopgaven op grote schaal, of kleinere projecten als het ontwerpen van een tuin: analyse vormt het fundament; de identiteit van de plek het vertrekpunt.

SINDS 2002 WERKEN WIJ AAN EEN DUURZAME, GEZONDE EN MOOIE OMGEVING

Ons bureau bestrijkt de volle breedte van het vakgebied: van ontwerpend onderzoek, strategieontwikkeling en regionale planning tot bos-, park- en tuinontwerp en van natuurontwikkeling tot infrastructuur-ontwerp. En meer! We maken ook beplantingsplannen en ontwerpen bruggen, meubilair en kunstobjecten.

Een goede relatie met opdrachtgever en gebruikers is essentieel voor een goed ontwerp. We luisteren, inspireren en nemen opdrachtgever en gebruiker mee in het proces.
Ons werk wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering van complexe ontwerpopgaven. We hebben plezier in samenwerken en doen dat ook veelvuldig met hydrologen, ecologen, economen, verkeersplanners, civiel ingenieurs, sociologen, architecten en anderen. We hebben een interessant netwerk van bureaus en mensen met wie we onze visie delen op de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en de wijze waarop ontwerpers daaraan kunnen bijdragen. Zo stelt ons NatuurPro-netwerk ons in staat in een vroeg stadium alle benodigde kennis en ervaring op het gebied van duurzaam omgaan met natuur en landschappen, in te zetten.