Klimaatadaptatie

De grote ruimtelijke uitdagingen van deze tijd zien wij als kans om een mooier Nederland te maken

Het aanpassen van de inrichting van ons land aan de gevolgen van het veranderende klimaat heeft een grote impact op ons landschap. Wij grijpen deze transformaties aan om de bestaande kwaliteiten van een landschap te versterken en er nieuwe aan toe te voegen. Wij maken van de opgaven een succes door ze aan te pakken met partners op regionaal niveau, en in samenhang met andere opgaven. Zo wordt het geheel van de som meer dan de afzonderlijke delen. In gesprek met betrokkenen komen wij tot gedragen ontwerpkeuzes met een wenkend perspectief voor landschap en gebruikers.

Groenplan Groningen

Groningen maakt werk van het vergroenen van de gemeente. ‘Groen’ als een strategie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten. Strootman Landschapsarchitecten maakte een plan waarin veel aandacht is voor verbetering van ecologische kwaliteiten en versterking van het groen in wijken waar gezonder ouder worden in vergelijking met rest van de stad achter loopt. Het plan hebben wij opgedeeld in vier instrumenten met algemene principes, procesmaatregelen en aandachtsgebieden. Het Groenplan dat wij maakten voor - en samen met - de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium.

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta staat voor diverse grote uitdagingen. Hoe anticiperen we op klimaatverandering en hoe kan hier een duurzame energietransitie plaatsvinden? Welke kansen zijn er voor de circulaire economie? In nauwe samenwerking met Rijk en regio, gebiedspartijen en ondernemers maakten wij een ‘natte’ gebiedsagenda voor 2050. In de gebiedsagenda worden de transities en opgaven in samenhang met elkaar vormgegeven. Denk hierbij aan waterveiligheid, zoetwater, waterkwaliteit, natuur en regionale economie.

Klimaatadaptatie in het Waddenkustgebied

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds groter wordende impact op onze ecosystemen, de manier waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. In het Waddenkustgebied, met het op wereldschaal unieke intergetijdengebied achter de dijk, spelen nu al veel van deze opgaven die op de lange termijn enkel groter zullen worden. Met de ‘Climate Adaptation Summit’ (CAS) in het vooruitzicht, benaderde het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ons in 2020 met de vraag een adaptiestrategie op te stellen: een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw.

Ervaar Klimaatadaptatie