Klimaatadaptatie

De grote ruimtelijke uitdagingen van deze tijd zien wij als kans om een mooier Nederland te maken

Het aanpassen van de inrichting van ons land aan de gevolgen van het veranderende klimaat heeft een grote impact op ons landschap. Wij grijpen deze transformaties aan om de bestaande kwaliteiten van een landschap te versterken en er nieuwe aan toe te voegen. Wij maken van de opgaven een succes door ze aan te pakken met partners op regionaal niveau, en in samenhang met andere opgaven. Zo wordt het geheel van de som meer dan de afzonderlijke delen. In gesprek met betrokkenen komen wij tot gedragen ontwerpkeuzes met een wenkend perspectief voor landschap en gebruikers.

Groenplan Groningen

Groningen maakt werk van het vergroenen van de gemeente. ‘Groen’ als een strategie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten. Strootman Landschapsarchitecten maakte een plan waarin veel aandacht is voor verbetering van ecologische kwaliteiten en versterking van het groen in wijken waar gezonder ouder worden in vergelijking met rest van de stad achter loopt. Het plan hebben wij opgedeeld in vier instrumenten met algemene principes, procesmaatregelen en aandachtsgebieden. Het Groenplan dat wij maakten voor - en samen met - de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium.

Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw

Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds groter wordende impact op onze ecosystemen, de manier waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. In het Waddenkustgebied, met het op wereldschaal unieke intergetijdengebied achter de dijk, spelen nu al veel van deze opgaven die op de lange termijn enkel groter zullen worden. Met de ‘Climate Adaptation Summit’ (CAS) in het vooruitzicht, benaderde het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) ons in 2020 met de vraag een adaptiestrategie op te stellen: een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaat-robuuste toekomst in de 21ste eeuw.

Selwerd - de Groene Stempel

De gemeente Groningen vroeg ons deel te nemen aan de Ontwerpmanifestatie Klimaatadaptatie en ontwerpend onderzoek te doen naar een locatie in de stad. Als locatie hebben wij gekozen voor de naoorlogse, en ogenschijnlijk groene stempelwijk Selwerd. Ons rapport biedt inspirerende, innovatieve voorbeelden die ook interessant zijn voor gemeenten met wederopbouwwijken elders in het land. Voor de wijk Selwerd hebben wij drie perspectieven gemaakt die elk een eigen invulling geven aan het aanpakken van de klimaatopgave.

Ervaar Klimaatadaptatie