Groenplan Groningen

Gezond dus Groen op weg naar 2050

Groningen maakt werk van het vergroenen van de gemeente. ‘Groen’ als een strategie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten. Strootman Landschapsarchitecten maakte een plan waarin veel aandacht is voor verbetering van ecologische kwaliteiten en versterking van het groen in wijken waar gezonder ouder worden in vergelijking met rest van de stad achter loopt. Het plan hebben wij opgedeeld in vier instrumenten met algemene principes, procesmaatregelen en aandachtsgebieden. Het Groenplan dat wij maakten voor - en samen met - de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium.

Locatie

Gemeente Groningen

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Partners

Gemeente Groningen

Oppervlakte

180 km2

Ontwerpjaar

2020

Uitvoering

2020-2050

De druk op de buitenruimte is hoog: Groningen gaat flink groeien, maar niet buiten de grenzen van dorp en steden. De hoge ambitie om tegelijkertijd te zorgen voor meer en beter groen binnen de gemeentegrenzen is een grote opgave. In het Groenplan  zijn concrete acties vastgelegd. Binnen de periode van het coalitieakkoord wil men op jaarbasis 100.000 vierkante meter openbare ruimte toevoegen; 30.000 vierkante meter groen en elk jaar 1.000 bomen (waarvan deels in particuliere tuinen).

image-part
image-total

Het plan is opgebouwd uit vier instrumenten voor een groener Groningen: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden; toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied.
Voor elk instrument zijn algemene principes opgesteld die in deelkaarten nader worden toegelicht. Deze blijven richtinggevend voor nieuwe en huidige (bouw)projecten. Denk bijvoorbeeld aan ‘elk park zijn eigen programma’ en ‘meer biodiversiteit in bebouwd gebied’. Vervolgens zijn per instrument aandachtsgebieden aangewezen, die verder worden uitgewerkt en toegelicht in het uitvoeringsplan.

image-part
image-total

Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente; een kans die Groningen ook in economisch opzicht wil munten. Met het plan is Groningen genomineerd om innovatiehoofdstad van Europa te worden. Wij adviseren de gemeente om te starten met de makkelijkste en de moeilijkste opgave. Zo grijp je laaghangend fruit waarmee je snel kunt laten zien dat het je menens is en pak je ook opgaven bij de kop die belangrijk zijn, maar veel voorbereidingstijd vragen. Projecten in het uitvoeringsplan variëren van laaghangend fruit, zoals het vergroenen van schoolpleinen of het herstel van houtwallen in Haren, maar ook het maken van een plannen zoals een plan voor een groenere Westerhaven.

Gerelateerde projecten