Groenplan Groningen

Gezond dus Groen op weg naar 2050

Groningen maakt werk van het vergroenen van de gemeente. ‘Groen’ als een strategie om bij te dragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, meer bewegen en elkaar ontmoeten. Strootman Landschapsarchitecten maakte een plan waarin veel aandacht is voor verbetering van ecologische kwaliteiten en versterking van het groen in wijken waar gezonder ouder worden in vergelijking met rest van de stad achter loopt. Het plan hebben wij opgedeeld in vier instrumenten met algemene principes, procesmaatregelen en aandachtsgebieden.

Locatie

Groningen en ommeland

Opdrachtgever

Gemeente Groningen

Partners

Gemeente Groningen

Ontwerpjaar

2020

Uitvoering

2020-2050

Het  Groenplan dat wij maakten voor (in samenwerking met) de gemeente is een integraal plan, dat zorgt voor meer, beter en bereikbaarder groen en anticipeert slim op de stedelijke ontwikkeling van het komende decennium.
De ambitie van de gemeente als het gaat om ‘meer groen’, ligt hoog. Deze is ook heel concreet geformuleerd: binnen de periode van het coalitieakkoord wil men op jaarbasis 100.000 vierkante meter openbare ruimte toevoegen; 30.000 vierkante meter groen en elk jaar 1.000 bomen (waarvan veel in particuliere tuinen).

image-part
image-total

Het plan is opgebouwd uit vier instrumenten: een robuust groen netwerk; aantrekkelijke en diverse groengebieden; gezonde woon-, werk- en winkelgebieden; toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied.
Voor elk instrument zijn algemene principes opgesteld die in deelkaarten nader worden toegelicht. Deze blijven richtinggevend voor nieuwe en huidige (bouw)projecten. Denk bijvoorbeeld aan ‘elk park zijn eigen programma’ en ‘meer biodiversiteit in bebouwd gebied’. Vervolgens zijn per instrument aandachtsgebieden aangewezen, die verder worden uitgewerkt en toegelicht in het groenuitvoeringsplan.

image-part
image-total

Een groene gemeente is een aantrekkelijke gemeente; een kans die Groningen ook in economisch opzicht wil munten. Met het plan is Groningen genomineerd om innovatiehoofdstad van Europa te worden. Wij adviseren de gemeente om te starten met de makkelijkste en de moeilijkste opgave. Zo grijp je laaghangend fruit waarmee je snel kunt laten zien dat het je menens is en pak je ook opgaven bij de kop die belangrijk zijn, maar veel voorbereidingstijd vragen.

Gerelateerde projecten