Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Een intieme woonwijk met stedelijke allure

Leeuwesteyn Noord wordt een nieuwe woonwijk met een stedelijke allure in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. Wij hebben hiervoor een visie ontwikkeld samen met DOK architecten. In deze visie verbinden we Leidsche Rijn niet alleen fysiek, maar ook mentaal met de stad, door compacte buurten met een relatief hoge dichtheid te maken en intieme, stedelijke openbare ruimten.

Locatie

Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Partners

DOK architecten

Oppervlakte

22 ha

Bebouwing kruipt tegen de flanken van het Willem Alexanderpark op. Hogere bebouwing komt op de hogere delen, lagere bebouwing bij het water, waardoor het hoogteverschil wordt benut en verder wordt gedramatiseerd.

Tegelijkertijd biedt de ligging aan het Amsterdam-Rijnkanaal, in combinatie met het aanwezige on-Nederlandse hoogteverschil door de tunnelbak van de A2, de kans om het landschap op veel plaatsen in Leeuwesteyn-Noord voelbaar te laten zijn. Onze stedenbouwkundige visie optimaliseert deze beide kanten van de medaille. Daarbij sluiten we aan op het stedenbouwkundige ritme van Leidsche Rijn Centrum en op de afwisseling tussen bebouwing en parkstroken.

Het plan is adaptief en financieel beheerbaar gemaakt door een dubbele flexibiliteit in te bouwen, namelijk op veldniveau en op buurtniveau. Zo zorgt het raamwerk van robuuste openbare ruimte en de heldere verkeersstructuur dat er kan worden gespeeld met de ligging van de afzonderlijke bouwvlekken. Zo kan, afhankelijk van de vraag, de lay-out van het plan worden ingevuld. Vervolgens zijn de buurten opgebouwd uit bouwvelden met een basismaat van 50 x 70 meter, waardoor een grote flexibiliteit ontstaat voor de invulling ervan. Het plan biedt totaal een ruimte voor 500-1.200 woningen.

Gerelateerde projecten