Meerstad Groningen

De openbare ruimte voor Meerstad-Midden, Groningen, hebben we terughoudend vormgegeven, informeel en dorps. Elzen, wilgen en riet op de wooneilanden met vrije kavels dragen bij aan het landschappelijk karakter. De woningen aan het meer zijn gebouwd aan het ‘scholenpad’: een veilig en aantrekkelijk wandel- en fietspad. De ‘dorpslaan’ is de groene ruggengraat van de openbare ruimte van deelplan 1 met openbare ‘oevertuinen’ met fruitbomen, speel- en zitplekken.

Locatie

Meerstad, Groningen

Opdrachtgever

Bureau Meerstad (gemeenten Groningen en Slochteren, Provincie Groningen, DLG/ministerie van LNV, AM, Hanzevast, Bouwinvest en Heijmans)

Partners

De Zwarte Hond, Invraplus, INBO, Twa, Quadrat, FARO, Heren 5

Oppervlakte

1600 ha (deelplan 1: 76 ha)

Ontwerpjaar

2006-2012

Uitvoering

2006-

Ten noordoosten van de stad Groningen is een nieuw woonlandschap in ontwikkeling voor de stadmens die toch graag veel ruimte, water en natuur om zich heen wil hebben. Het gaat om circa 6.000 woningen, nieuwe natuur en een 600 ha groot meer. In totaal zal maximaal 1/3 deel van het totale plangebied worden bebouwd. Wij hebben in de periode 2006-2012 een bijdrage geleverd aan de planvorming voor Meerstad-Midden.

image-part
image-part

We ontwierpen stedenbouwkundige deelplannen  en maakten inrichtingsplannen en een handboek openbare ruimte. We ontwierpen ook een nieuwe vaarverbinding en leverden een bijdrage geleverd de nieuwe ontwikkelstrategie en de strategie voor tijdelijke natuur. Berno Strootman was, samen met Jurjen van der Meer, supervisor en later ‘meewerkend voorman’. Meerstad kende de afgelopen jaren een flexibele ontwikkelstrategie, waarbij elke kleine en grotere stap in de ontwikkeling van Meerstad zo wordt uitgevoerd, dat die stap op zichzelf al de moeite waard is.

Voor de concrete invulling van deelgebieden wordt niet meer gewerkt met eindbeelden van waaruit terug wordt geredeneerd om te bepalen wat vandaag of morgen moet worden gedaan. In Meerstad is substantieel geïnvesteerd in de hoofdstructuur, die voorziet in de aansluiting op vaarroutes, in een goede en aantrekkelijke verbinding met de stad en in de verwezenlijking van één van de unieke elementen van Meerstad: leven in het groen en in de natuur. Kortom: vastleggen van, en bouwen aan de essentiële kwaliteiten, en tegelijkertijd open laten wat nog niet hoeft te worden vastgelegd om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de toekomst.

image-total

De door ons ontworpen openbare ruimte is terughoudend vormgegeven, informeel, dorps en landschappelijk. Er zijn wooneilanden met vrije kavels die worden omgeven door riet met hier en daar elzen en wilgen. Er staan woningen aan het meer met een fantastisch uitzicht, gebouwd aan het ‘scholenpad’: een veilig en aantrekkelijk wandel- en fietspad vanuit de wijk naar de school. De ‘dorpslaan’ is de groene ruggengraat van de openbare ruimte van deelplan 1. De laan maakt deel uit van de hoofdontsluiting en heeft een breed straatprofiel met een asymmetrische opbouw. Aan de goed bezonde noordoostkant van deze laan zijn enkele, door beukenhagen omzoomde, openbare 'oevertuinen' met fruitbomen, speelplekken en zitgelegenheden.

Gerelateerde projecten