Nieuw landgoed De Wilddobbe

Kleurrijke spanning binnen een duurzaam kader

In ons ontwerp voor een nieuw landgoed in Grolloo, zoeken wij het contrast op tussen natuur en cultuur, en zetten wij de traditie van een landgoed voort door klassieke stijlelementen toe te passen zoals lanen en exotische plantensoorten.

Locatie

Gemeente Aa en Hunze, Drenthe

Opdrachtgever

Terra Beheer

Oppervlakte

22 ha

Ontwerpjaar

2007-2008

Uitvoering

2009

Aan de provinciale weg in Grolloo gaan twee nieuwe woningen en een nieuw bos een harmonieuze relatie aan. Het plangebied bestaat uit 22 ha landbouwgrond en ligt langs een langgerekte bestaande bosstrook die twee grotere boswachterijen met elkaar verbindt en zo een brede ecologische verbinding vormt.

image-part
image-part

Het project bestaat uit nieuw bos, met bijzondere open plekken en twee woningen in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte-Regeling. Het hele plangebied wordt openbaar toegankelijk voor wandelaars, met uitzondering van twee huiskavels en drie weiden. Eigendomsgrenzen zijn hierin niet waarneembaar of bepalend, zodat het bos als één geheel overkomt.

Het nieuwe bos is een herkenbaar element dat aan de buitenkant de grote schaal opzoekt van het omringende landschap en naar binnen toe een aantal intieme en bijzondere plekken bevat. Het bos wordt afgebakend met twee forse lanen, een natuurlijke lijst, een ecologische zone en twee boomweiden.

image-total

Binnen het kader van lanen en boomweiden komt een omsloten duurzaam bos, dat bestaat uit een mozaïek van soortenmengsels en plantverbanden. In het bos liggen bijzondere open plekken, de meest autonome laag van het ontwerp. De beplanting van de open plekken is geïnspireerd op de aanlegprincipes van Japanse wandeltuinen, waarin relatief grote hoeveelheden van één type beplanting met een bijzondere en opvallende bloeiwijze bij elkaar worden geplaatst

Gerelateerde projecten