Ontwerpend onderzoek

Ontwerpend verkennen van de toekomst

Iedere bestuurder zou zichzelf een ontwerpend onderzoek cadeau moeten doen. Het helpt enorm bij het maken van ruimtelijke keuzen. We onderzoeken het verleden, doorgronden het heden en ontwerpen de toekomst. Voor deze toekomst worden nog vele keuzen gemaakt. Ontwerpend onderzoek helpt inzicht te krijgen in ruimtelijke consequenties en mogelijke opbrengsten. In ontwerpend onderzoek verkennen wij samen met onze partners de mogelijke richtingen voor de toekomst en formuleren we samenhangende varianten. We verbeelden deze in scenariokaarten en impressies, zodat inzichtelijk wordt wat je zou 'kunnen willen’. Daarmee helpen wij onze opdrachtgevers om samen met bestuurders, experts en burgers op zoek te gaan naar de toekomst die zij willen realiseren.

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Elswout is een van de schitterende kralen in het snoer van buitenplaatsen in de binnenduinrand. Een aantrekkelijk wandelgebied voor mensen uit de omgeving van Haarlem en Amsterdam. Maar door leegstand van gebouwen en achterstallig onderhoud van het groen, de paden en gebouwen is er een reëel gevaar van verval. Wij werkten samen met rentmeester Age Fennema drie ontwikkelopties uit, die helpen een keuze te maken voor de toekomst van Elswout. 

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

De stadsranden van de Netwerkstad Twente vormen bijzondere en dynamische overgangszones met zowel stedelijke als landelijke kenmerken. Om kansen te verzilveren, is het zaak plannen in samenhang te ontwikkelen. Wij smeedden afzonderlijke plannen aaneen tot een integrale visie met zes componenten. Op diverse plaatsen hebben wij voorstellen gedaan voor het herstel van het natuurlijke watersysteem en voor het koppelen van recreatieve routes daaraan. Een opmaat naar een klimaatbestendig Twente.

Strategische verkenning drinkwatervoorziening Overijssel

In drie werkateliers met zo’n 20 vertegenwoordigers uit verschillende organisaties, schetsten we toekomstscenario’s voor de drinkwatervoorziening in Overijssel na 2040. Nieuwe coalities kunnen de nu voorziene ontwikkelingen rondom het verlies aan capaciteit van een aantal winlocaties opvangen. Daarnaast liggen er diverse kansen op het terrein van multifunctionele winningen en duurzaamheid.

Ervaar Ontwerpend onderzoek