Visie op ruimtelijke inpassing sneltram Utrecht

Een sneltramlijn die meer te gast is in de stad. Dat was de opdracht die we ons stelden, bij de ontwerpopgave voor een nieuwe trambaan 'om de Zuid', tussen het Centraal Station en de Uithof.

Locatie

Utrecht

Opdrachtgever

Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Partners

HTM Personenvervoer

Oppervlakte

lengte traject 17 km

Ontwerpjaar

2008

Sinds 1983 is er een sneltramverbinding tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ-lijn); het laatste deel in IJsselstein is in 2000 aangelegd. De trambaan is vanwege slijtage aan vernieuwing toe en daarnaast wil de gemeente Utrecht de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) 'om de Zuid', tussen het Centraal Station en de Uithof, als trambaan uitvoeren. De ontwikkelingen rond het stationsgebied geven bovendien de kans om ook aan de westzijde van het station een halte te plaatsen.

image-part
image-part

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om de beide tramlijnen (bestaand en nieuw) als één ontwerpopgave te beschouwen. De gemeente Utrecht en het BRU (Bestuur Regio Utrecht) hebben daarom HTM Personenvervoer en Strootman gevraagd een visie op de ruimtelijke inpassing en de beeldkwaliteit op te stellen.

De ambitie van opdrachtgever en ontwerpers is dat het netwerk wordt ervaren als één geheel en dat de enorme barrièrewerking van de Nieuwegeinlijn, die als een spoorlijn in de stad ligt, wordt verminderd. Het tracé voert door uiteenlopende gebieden, variërend in karakter van hoogstedelijk tot suburbaan.

image-total

Onze visie bestaat uit het toepassen van een aantal vaste componenten, zoals de rails, een abri, het perron en de bovenleiding, en aan de andere kant variabele componenten zoals verharding, beplanting, meubilair en verlichting. De vaste componenten zorgen voor continuïteit en eenheid, terwijl de sfeer van de lijn ook voor een belangrijk deel wordt ingekleurd door de lokale situatie. Zo ontstaat een sneltramlijn die veel meer ‘te gast is in de stad’.

Gerelateerde projecten