Groene, leefbare steden

Stedelijke vernieuwing biedt grote kansen voor het maken van klimaatadaptieve steden met ruimte voor ontmoeting

Wij geloven in een toekomst van intelligente, inclusieve, biodiverse steden. Concentratie van verstedelijking en menging van functies zorgen voor een gevarieerd aanbod van werk en voorzieningen dichtbij huis. Dat is goed voor onze gezondheid en we besparen er veel reistijd, energie en landschap mee. Wij dragen daar als ontwerpers aan bij door, samen met partners, fijne plekken te creëren waar mensen kunnen wonen en werken, elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Door buitenruimte te vergroenen, bomen te laten groeien en bloemen te laten bloeien, dragen we bij aan verkoeling, een aantrekkelijk leefklimaat en bieden we op een slimme manier ruimte voor opvang en infiltratie van neerslag.

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

In opdracht van de BAR-organisatie maken wij samen met de gemeente Barendrecht het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van De Stationstuinen: een aantrekkelijke nieuwe en groene wijk, grenzend aan station Barendrecht. Het gaat om de transformatie van een bestaand gebied van ruim 25 hectare. Het huidige bedrijventerrein voor fruit- en groentehandel zal een lommerrijke woon-werk-wijk worden. In onze rol als hoofdontwerper voor het zogenaamde kerngebied, ontwikkelen wij de plannen in nauwe samenwerking met de ontwerper en adviseurs van gemeente Barendrecht en in samenspraak met de betrokken ontwikkelaars en hun adviseurs. De basis voor het inrichtingsplan is het Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan uit 2021.

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied. In ons ontwerp voor de openbare ruimte en het bosgebied maken we het terrein groener, klimaatbestendiger en beter verbonden dan ooit, met respect voor de unieke ‘Hembrugse’ sfeer en historie. We ontwerpen een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om het regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en avontuurlijk, met het bosgebied als groene hart.

Masterplan Op Stoom Goor

Goor staat aan de vooravond van een prachtig avontuur. Het terrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij is dé plek waar de textielindustrie in Twente is ontstaan. Het voorheen afgesloten gebied ligt nu open voor ontwikkeling. Het Masterplan dat wij maakten in samenwerking met De Zwarte Hond en SIR Participatie laat het gebied op een nieuwe, open manier onderdeel zijn van Goor. Het plan heeft alles in zich om inwoners van Goor weer trots te laten zijn op dit historische deel van de stad.

Ervaar Stedelijke vernieuwing