Groene, leefbare steden

Stedelijke vernieuwing biedt grote kansen voor het maken van klimaatadaptieve steden met ruimte voor ontmoeting

Wij geloven in een toekomst van intelligente, inclusieve, biodiverse steden. Concentratie van verstedelijking en menging van functies zorgen voor een gevarieerd aanbod van werk en voorzieningen dichtbij huis. Dat is goed voor onze gezondheid en we besparen er veel reistijd, energie en landschap mee. Wij dragen daar als ontwerpers aan bij door, samen met partners, fijne plekken te creëren waar mensen kunnen wonen en werken, elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Door buitenruimte te vergroenen, bomen te laten groeien en bloemen te laten bloeien, dragen we bij aan verkoeling, een aantrekkelijk leefklimaat en bieden we op een slimme manier ruimte voor opvang en infiltratie van neerslag.

Hembrugterrein

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied. In ons ontwerp voor de openbare ruimte en het bosgebied maken we het terrein groener, klimaatbestendiger en beter verbonden dan ooit, met respect voor de unieke ‘Hembrugse’ sfeer en historie. We ontwerpen een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om het regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en avontuurlijk, met het bosgebied als groene hart.

Hortus Veemarkt Utrecht

Ontwerpen voor bewoners, is voor ons zoveel mogelijk ontwerpen mét bewoners. Voor ons ontwerp van de binnentuin van een bouwblok in Veemarkt Utrecht, polsten we met modellen, referentiebeelden en enquêtes wat de wensen waren voor inrichting en beheer. De toekomstige bewoners kozen voor een glooiend maaiveld met een natuurlijke, weelderige inrichting met veel bloemen en bloeiende bomen. Een wadi vangt het water van de daken en privétuinen op, en een halfverhard pad slingert tussen de heuvels door. 

Centrumplan Emmeloord

Hoe timmer je plannen voor de toekomst niet potdicht, maar geef je wel duidelijk richting? De bewoners van Emmeloord willen een compact, gezellig, levendig en ‘eigen’ centrum. Samen bedachten we in een open planproces de contouren voor een nieuw centrumplan. Dat plan steunt op acht ruimtelijke principes, die ook bij wijzigingen sturend blijven. Ze zorgen ervoor dat de lege plekken in het stadshart worden opgevuld, dat er sfeervolle, groene winkelstraten komen met winkels aan twee zijden.  

Ervaar Stedelijke vernieuwing