Heiloo Zuiderloo

Dorps wonen op een strandwal

Voor een nieuw woongebied in Heiloo - dat over een periode van 25 jaar gerealiseerd zal worden - is fasering belangrijk. Strootman Landschapsarchitecten ontwierp op basis van de landschappelijke historische kwaliteiten een netwerk van kamers, gekoppeld door een groene zone.

Locatie

Heiloo, Noord-Holland

Opdrachtgever

Volker Wessels Vastgoed en Smit’s Bouwbedrijf

Partners

FARO architecten

Oppervlakte

12 ha

Ontwerpjaar

2010

Zuiderloo ligt op de strandwal ten zuiden van het dorp Heiloo en vormt de overgang van de compacte dorpskern naar een nog te ontwikkelen woongebied met een veel lagere bebouwingsdichtheid. Omdat het woonlandschap in een periode van circa 25 jaar zal worden gerealiseerd, is fasering in het ontwerp van groot belang. Van oorsprong bestaat het landschap van Zuiderloo uit houtwallen langs greppels. Veel van deze landschapselementen zijn echter verdwenen.

image-part
image-part

In het nieuwe woongebied worden ze opnieuw aangelegd. Het woonlandschap zal hierdoor bestaan uit landschappelijke kamers gevormd door houtwallen en greppels, waarbinnen de woningen worden gebouwd. Door de landschappelijke kamers kan het woongebied veld voor veld worden ontwikkeld, terwijl het nooit incompleet oogt.

Het netwerk van landschappelijke kamers wordt bijeen gehouden door een royaal gedimensioneerde centrale groene zone die als een spin in het woonlandschap ligt. In deze centrale groene zone ligt ook de hoofdontsluiting van het nieuwe woongebied. De centrale groene zone koppelt tevens alle speelplekken aan elkaar. Overal zijn natuurlijke speelaanleidingen, voor verschillende leeftijdscategorieën. In het midden van de groene zone komt de ‘brink’ met een speelveld.

image-total

De charme van Heiloo wordt in hoge mate bepaald door de ligging op de strandwal en de dorpse manier van bouwen. Om ook in het nieuwe woongebied een dorpse sfeer te krijgen, krijgen vrijwel alle gebouwen een kap, verschillend in vorm, hoogte en richting. Ook worden dorpse materialen toegepast: natuurlijke, duurzame materialen, zoals baksteen, hout, keramische pannen en riet. Daarnaast is voor de woningen is een kleuren- en materialenpalet ontworpen, waardoor iedere landschappelijke kamer een eigen karakteristiek krijgt en het geheel toch samenhangend en harmonieus oogt. Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij de ontwikkeling van Zuiderloo. In het plan streven wij naar ‘integrale duurzaamheid’ die we definiëren aan de hand van zeven thema’s: Betrokkenheid, Schoonheid, Kwaliteit, Flexibiliteit, Diversiteit, Herbruikbaarheid en Energie.

Gerelateerde projecten