Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Sprankelende relatie tussen historie en hedendaagse stedelijkheid

Waar ooit het ‘epicentrum’ van de Nederlandse wapenindustrie was, komt een levendig woon- en werkgebied. In ons ontwerp voor de openbare ruimte en het bosgebied maken we het terrein groener, klimaatbestendiger en beter verbonden dan ooit, met respect voor de unieke ‘Hembrugse’ sfeer en historie. We ontwerpen een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om het regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en avontuurlijk, met het bosgebied als groene hart.

Locatie

Zaandam

Opdrachtgever

Hembrug Zaandam BV (ABC Planontwikkeling, L.I.F.E. nv)

Partners

BURA urbanism, Venhoeven CS, GROUP A, Goudappel Coffeng, Bouwfysica

Oppervlakte

42 ha

Ontwerpjaar

2017-2021

Uitvoering

2021-

Hembrug in Zaandam is altijd een spannend en stoer terrein geweest. Tijdens de vorige eeuw werden hier experimenten en testen uitgevoerd. Militair en van nationaal belang. En daarom was Hembrug afgesloten. Je wist nooit precies wat er gebeurde. Dat gaat nu veranderen, want het terrein bevindt zich middenin de transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cultuur. Prachtig industrieel erfgoed te midden van bos, groene pleinen en gelegen aan het water van het Noordzeekanaal en de Zaan. Mooie contrasten en om die reden nog altijd even spannend. Een industrieel landgoed waar van alles valt te ontdekken en te beleven.

image-part
image-part

Op 42 ha komen zo’n duizend woningen en een programmamix van creatieve industrie, kantoren, winkels en een museum. Bewoners en ondernemers worden betrokken bij de plannen, o.a bij het opstellen van het Masterplan. Het gebouwde en landschappelijke erfgoed is richtinggevend voor het stedenbouwkundige plan, de landschapsvisie en de terreininrichting. Hierbij werken wij in een ontwerpteam onder leiding van BURA urbanism samen met Venhoeven CS, GROUP A, Goudappel Coffeng and Bouwfysica en de gemeente Zaanstad.

De opdrachtgever Hembrug B.V. hanteert hierbij een ongekend hoog ambitieniveau. Niet alleen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, maar ook op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie en waterhuishouding. Geen enkel gebouw wordt gesloopt. Voor iedere boom die moet wijken, wordt een nieuwe aangeplant.

image-part

In ons ontwerp is bijzondere aandacht voor een watersysteem dat voldoende capaciteit heeft om regenwater op het terrein vast te houden en te bergen. Het groen in het gebied is collectief en voor iedereen nabij en toegankelijk. Het bosgebied zal straks het groene hart van de ontwikkeling vormen. Een belangrijke structuurlijn in het gebied die nu niet meer intact is, is de ‘verloren’ spoorlijn. Deze structuur krijgt een belangrijke rol in onze ontwerpen en gaat zorgen voor verbinding tussen de verschillende deelgebieden en met de rest van Zaanstad.

image-total

Gerelateerde projecten

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Groenplan Groningen

Landschapsbiografie Kalmthoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

Masterplan Op Stoom Goor

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Twickel – Overpark

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Balloërveld

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Stadsboulevard Assen

Heiloo Zuiderloo

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Masterplan Kust en erfgoed

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie