De Kempense Heuvelrug

Een landschaps- en toeristisch inrichtingsplan voor De slapende reus

Je bewegen door de kamers van een bos en af en toe een uitzicht naar een bijzonder vergezicht. Dit aantrekkelijke scenario maakten we voor het landschap van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart in België. De Heuvelrug zat tegen de grens aan van wat het aan recreatief gebruik kon verstouwen en was in de loop van decennia sleets geworden. Ons plan, ontwikkeld met Agentschap Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, versterkt met behulp van een landschapsbiografie de parels van het landschap. 

Locatie

Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart (BE)

Opdrachtgever

Regionaal landschap Grote en Kleine Nete, Gemeente Kasterlee, Toerisme Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen

Partners

Agentschap voor Onroerend erfgoed, Bailleul ontwerpbureau

Oppervlakte

300 ha

Ontwerpjaar

2015-

Uitvoering

2016-

Het bijzondere landschap van de Kempense Heuvelrug in Kasterlee oefent al lang grote aantrekkingskracht uit op bezoekers. De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van het gebied zijn groot, maar nog niet goed in beeld gebracht. In die landschappelijke waarden schuilt nog veel potentieel voor de verdere uitbouw van het toeristisch-recreatieve aanbod en het vergroten van het draagvlak voor natuur, landschap en streekidentiteit. Tegelijkertijd heeft het huidige recreatieve gebruik op sommige plaatsen de grenzen bereikt van wat het gebied aankan.

image-part
image-part

Naast het in beeld brengen van de landschappelijke waarden en een samenhangende visie op het verder ontwikkelen daarvan, was er dus ook een visie nodig op het toeristisch-recreatieve gebruik van die kwaliteiten. De ambitie van de gemeente Kasterlee, provincie Antwerpen, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Toerisme provincie Antwerpen is om de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten, geënt op een beleefbaar en duurzaam landschap.

Strootman Landschapsarchitecten heeft in opdracht van de Provincie Antwerpen en in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, een inrichtingsplan opgesteld op basis van een landschapsbiografie. Daarin staan twee belangrijke opgaven centraal: het ‘verbijzonderen van het bos’ en het ‘verbeteren van de recreatieve zonering en de recreatieve ontsluiting’.

image-total

Dit plan heeft als doelstelling om de bijzondere kwaliteiten van het landschap meer te laten spreken. Verschillen die vanuit de historische ontwikkeling en samenstelling van de ondergrond al aanwezig zijn, zoals oude akkercomplexen en paraboolduinen, maken we beter beleefbaar. Door gericht te streven naar een structuurrijk bos worden ecologische waarden vergroot en verschillen in de ondergrond ‘leesbaar’. Daaraan wordt een nieuwe laag toegevoegd van open ruimtes in het bos en een nieuw wandelpad met uitzichten over het beekdal die de dramatiek van het landschap in de grotere context versterken en die de beleving van het bos vergroten. Wanneer mensen straks door het bos lopen is de ondergrond letterlijk voelbaar, je beweegt je als het ware door verschillende kamers van het bos, met af en toe een venster met een prachtig uitzicht naar de buitenwereld.

Gerelateerde projecten