Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Een landschapstheater en groen toevluchtsoord voor stedelingen

In samenspraak met de gemeente, beheerders en verschillende belangengroepen en geïnteresseerden, maakten wij een visie en ontwikkelplan voor drie Arnhemse parken: Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem. Doel is om de parken bestendig te maken tegen de effecten van de klimaatverandering, deze duurzaam in te richten voor intensief gebruik, en bij te laten dragen aan een grotere biodiversiteit.

Locatie

Gemeente Arnhem

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Oppervlakte

200 ha

Ontwerpjaar

2021-2022

Uitvoering

2022 -

De huidige tijd laat zien hoe belangrijk groen is voor mensen: om naar buiten te kunnen, te bewegen, voor verkoeling en om te recreëren. Alle reden om zuinig om te gaan met het unieke groen in en rond een stad. Arnhem verkeert in de gelukkige situatie dat het stadsbestuur in 1899 met een profetische blik Sonsbeek en later Zijpendaal en Gulden Bodem aankocht, waardoor Arnhemmers van nu kunnen genieten van een uniek groengebied tot het stadscentrum. Een prachtige groene schakel bovendien naar de Veluwse natuur. 

image-part
image-part

De parken zijn een eeuwig voortdurend theater, bedacht door de vele eigenaren, architecten, beheerders en gebruikers die het gebied rijk is. De ‘spelers’ (gebruikers en beplantingen) zijn onderhevig aan verandering. Beplantingselementen sterven af, paden en objecten slijten, behoeften van bezoekers veranderen. Dat vraagt om een continue vernieuwing en strikt beheer. Daarnaast speelt het gebied een belangrijke rol in het weerbaar maken van de stad tegen de gevolgen van de klimaatverandering, en de wens om biodiversiteit te bevorderen. Dit stelt nieuwe eisen aan de inrichting van parken en bossen. In opdracht van de gemeente Arnhem heeft Strootman Landschapsarchitecten daarom een nieuwe visie en ontwikkelplan gemaakt voor de parken Sonsbeek Gulden Bodem en Zijpendaal.

De unieke combinatie van natuur en cultuurhistorie in de parken, tuinen en bossen maakt Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem al ruim 100 jaar zeer geliefd. De steeds toenemende bezoekersaantallen zijn daar het bewijs van. In het plan wordt de balans gezocht tussen de architectuur van de historische parkstructuur en de natuurwaarden. De ‘parkarchitectuur’ staat met name in het beekdal voorop. Het gaat daarbij om een spel van doorzichten en verrassing, bijzondere objecten, enscenering, beslotenheid en open ruimtes. We scheppen de condities voor maximale biodiversiteit binnen de kaders van de parkarchitectuur. In het ontwikkelplan besteden we aandacht aan het watersysteem, het padennetwerk, het verbeteren van verbindingen tussen de parken met de omgeving, de spreiding van bestemmingen, de rol van kunst en de plek van evenementen in de parken. De visie is in januari 2024 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

image-part

Parken zijn dynamisch. Aanpassingen of nieuwe toevoegingen hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. In samenspraak met omwonenden, inwoners en andere betrokkenen, maken we voor de drie parken een nieuwe visie en ontwikkelplan voor de komende 10 jaar. Door nu met voorstellen te komen voor de verbetering van de parken, kunnen we de huidige kwaliteiten van Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem ook voor toekomstige generaties veiligstellen, en nieuwe kwaliteiten ontwikkelen.

Gerelateerde projecten