Landschapspark Pauwels

Masterplan voor het landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen

Met Landschapspark Pauwels krijgt het landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen een nieuwe impuls. Van ecologische netwerken tot het bergen en filteren van stedelijk water, van de productie van duurzame energie en bedrijventerreinen tot een duurzame toekomst voor de landbouw: alle belangrijke thema’s van een landschap in de directe omgeving van een stad, worden hier geïntegreerd in het toekomstbeeld. Pauwels wordt een park dat inwoners stimuleert erop uit te trekken. 

Locatie

Landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Partners

Brabants Landschap, Efteling, Gemeente Loon op Zand, Gemeente Tilburg, Midpoint House of Leisure, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta, ZTLO

Oppervlakte

6.500 hectare

Ontwerpjaar

2018

Uitvoering

2021-

De afgelopen jaren is de stad Tilburg sterk uitgebreid in de richting van dit agrarische landschap. Maar inmiddels is duidelijk dat de ruimte om te bouwen voor woningen en bedrijven niet onbeperkt beschikbaar is. Tilburg wil investeren in de groene kwaliteit van de stad, het landschap en de relatie daartussen. Ons bureau heeft samen met de 10 partners van Landschapspark Pauwels een masterplan gemaakt.

image-part

Het landschap van Pauwels heeft een bewogen, rijke geschiedenis met veel bijzondere cultuurhistorische en ecologisch interessante elementen en kwaliteiten. Tegelijkertijd is het landschap op veel plaatsen ook sleets, rommelig en gefragmenteerd. Het herbergt diverse stadsrandfuncties die nauwelijks zijn ingepast en het  is doorsneden door grote verkeersinfrastructuur en slecht ontsloten voor recreanten.

In het masterplan voor Landschapspark Pauwels is voorgesteld om dit 6.500 ha grote gebied om te vormen tot een aantrekkelijk landschapspark. Het park bestaat uit drie landschapseenheden:

  1. landschap van voormalige woeste gronden met heidevelden en stuifzanden
  2. het moerasboslandschap van de Brand
  3. het agrarische cultuurlandschap

Deze worden sterker tot uiting gebracht en we voegen een parkachtige laag toe die het landschap aantrekkelijker maakt voor recreatie.

image-part

In de uitwerking van het masterplan is een koppeling gemaakt met een aantal grote actuele opgaven die op het gebied afkomen, zoals opgaven rondom het verduurzamen van het watersysteem (bergen, filteren en afvoeren) met het oog op het veranderende klimaat, het verbinden en robuuster maken van het natuurnetwerk, de transitie in de verbredende landbouwsector, de vraag naar schone energieopwekking en het versterken van het vestigingsklimaat. Het masterplan bundelt al deze thema’s in een samenhangende visie waarbinnen ontwikkelingen kunnen worden ingezet om te bouwen aan een mooier landschap in de toekomst.

image-total

Landschapspark Pauwels wordt breed gedragen door verschillende partijen: van overheden tot individuele boeren en bewoners van het gebied, van maatschappelijke organisaties tot ondernemers in het gebied. Al deze partijen hebben mede vormgegeven aan hun landschap, resulterend in dit masterplan.

Er worden nieuwe bestemmingen toegevoegd, zoals een nieuw waterzuiveringspark op de locatie van voormalige vloeivelden en er komen nieuwe landschapselementen die de unieke oorspronkelijke landschapsopbouw versterken. Het watersysteem wordt bestendig gemaakt voor de toekomst. In alle voorstellen wordt de bijzondere cultuurhistorie van het gebied beleefbaar gemaakt en de recreatieve kwaliteit van het landschap vergroot. Een nieuwe route, het ‘Rondje Pauwels’, biedt de bezoekers van het landschapspark de mogelijkheid om de verschillende landschappen en dorpen fietsend te verkennen.

image-part

Gerelateerde projecten