Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

ABN AMRO anticipeerde op de plannen van de gemeente Amsterdam voor de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage en herinrichting van het Gustav Mahlerplein door de oostzijde van het bankgebouw een nieuwe entree te geven. Strootman Landschapsarchitecten maakte een ontwerp dat 'binnen' en 'buiten' meer met elkaar in verbinding bracht en waarbij het voorterrein meer betekenis kreeg.

Locatie

Zuidas Amsterdam

Opdrachtgever

ABN AMRO

Partners

de Architecten Cie

Oppervlakte

0.5 ha

Ontwerpjaar

2014

Uitvoering

2015

Het hoofdkantoor van de ABN AMRO, grenzend aan de oostzijde van het Mahlerplein, verzilverde een kans om de bank op een nieuwe manier te presenteren aan de omgeving. De buitenruimte was gedateerd, versleten, hard en onverzorgd. Door het voorterrein meer betekenis te geven, door binnen en buiten sterker op elkaar te betrekken, presenteert de ABN AMRO zich op een groene, verzorgde manier aan het Mahlerplein.

image-part
image-part

Het voorterrein is in het ontwerp veranderd in een tuin, die tot in de puntjes is verzorgd, en op elk moment van het jaar wat te bieden heeft. Er is altijd kleur. Zachte glooiingen van het terrein zorgen ervoor dat je wordt opgenomen in de tuin. In de tuin staan drie paviljoens met vloeiende vormen. Paden kennen een vloeiend verloop, randen gaan geleidelijk over in het groen. Er is maar één verhardingsmateriaal. De breedste paden zijn geschikt voor auto’s. In een drietal modellen zijn deze uitgangspunten concreet uitgewerkt voor het voorterrein.

‘De klant centraal stellen’, betekent ook dat het gebouw zich meer opent naar de omgeving. Dat betekent een grotere entree, die een uitnodigend gebaar maakt en beter laat zien wat er binnen gebeurt. Mensen in de entreehal voelen zich meer verbonden met buiten, doordat ze de tuin van binnenuit goed kunnen zien.

image-part

Werknemers kunnen in een groene omgeving werken en er hun klanten ontvangen. Ze hebben elke dag even contact met de natuur en beleven de seizoenen. Bezoekers van de Zuidas, en in het bijzonder het Mahlerplein, kunnen genieten van de bijzondere groene kwaliteit die ABN.AMRO toevoegt aan het Mahlerplein.

Gerelateerde projecten