Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Woningen in het bos, met landschapskwaliteit als uitgangspunt

In De Lutte wordt de huidige en gedateerde camping omgevormd tot buitenplaats met vakantiewoningen: Buitenplaats Meuleman. Strootman Landschapsarchitecten tekende het schetsontwerp, waarin werd onderzocht hoeveel nieuwe woningen het terrein aan kan, hoe deze het best kunnen worden ingepast in de omgeving, en welke architectuur daar het beste bij past.

Locatie

De Lutte, Overijssel

Opdrachtgever

Rami BV

Oppervlakte

6 ha

Ontwerpjaar

2017-

Uitvoering

2019-

Het reliëfrijke terrein wordt omringd door schitterend landschap: in het verleden heide, later aangeplant met naaldhout, nu afwisselend bos en heide met prachtige jeneverbesstruwelen. Het terrein van Buitenplaats Meuleman is gelegen in het bos, maar opent zich naar het naastgelegen heideveld.

image-part

Er is een mooie afwisseling van open bos met losstaande bomen, tot dichter bos met veel naaldbomen. Daarnaast zijn er op het terrein verschillende beeld- en sfeerbepalende stuifzandruggen. De verschillende sferen en het afwisselende landschap maken de landschapsbeleving aantrekkelijk en vormen de basis voor het ontwerp.

De vakantiewoningen voegen zich als clusters tussen de zandruggen. Bestaande zichtlijnen naar de heide blijven zo intact. De terloopse plaatsing van de clusters in het bos maakt het mogelijk tussen de gebouwen een grote maat (bos)-landschap te behouden. Elk cluster heeft uitzicht op een bijzonder landschapselement, zoals ’op de hei’, ’in het eikenbos’, ’aan het meertje’. Zo maken de vakantiewoningen optimaal gebruik van de kwaliteiten van de omgeving.

image-part
image-part

De vakantiewoningen worden opgetild, zodat ze als het ware zweven boven het landschap. Om de omgeving maximaal te ervaren, zijn de woningen als een ‘verrekijker’ richting het landschap georiënteerd: transparant richting het bos en gesloten in de richting van de andere woningen uit het cluster. Bijkomend voordeel van verhoogde woningen is dat er meer bestaande bomen kunnen worden behouden en er minder grond uitgegraven hoeft te worden. De architectuur vormt een familie waarin samenhang wordt gebracht door gebruik te maken van dezelfde materialen en type kap, maar waarin geen enkel gebouw identiek is.

De woningen staan direct in het landschap, zonder tuin of erf, maar met (inpandige) terrassen waar bestaande bomen eventueel in kunnen worden opgenomen. Bewoners parkeren bij de entree van het terrein. Verlichting is beperkt tot lage verlichting langs de paden naar de woningen en op de woningen zelf. De kale bosgrond wordt verbeterd, en omgevormd tot een groene onderlaag van heide, varens en grassen. Op strategische plekken worden struiken toegevoegd om het zicht te sturen en om privacy te garanderen.

image-total

Buitenplaats Meuleman wordt beslist geen afgesloten huisjesterrein. Oude heideroutes die hier in het verleden hebben gelegen, maar afgelopen eeuw zijn verdwenen door bebossing en door de camping, worden weer hersteld als openbare paden. En het restaurant van de camping is toegankelijk voor recreanten, zodat de buitenplaats ook voor hen een bestemming blijft.

Gerelateerde projecten