Stinspark Zwolle

Van flauwe heuvel naar coolste park van Overijssel

Als er ergens in het Nederland van 2040 een park is waar de geschiedenis zo zichtbaar is en tegelijkertijd zo weinig opgedrongen wordt, dan zal dit het Stinspark in Zwolle zijn. Hier geen bordjes met teksten of filmpjes die het verhaal van roofridders en een middeleeuwse burcht tot leven laten komen. In dit park zijn het onze ontwerpkeuzes, de nieuwe landschapsstructuren, beplanting en een kunstwerk als burcht die de relatie met het verleden leggen. Waar nu een grasvlakte ligt, komt een duurzame, biodiverse invulling met planten en bomen. 

Locatie

Gemeente Zwolle, Westenholte

Opdrachtgever

Stichting van Voorst tot Verder

Partners

In samenwerking met Paul de Kort

Ontwerpjaar

2019 - 2020

Uitvoering

Gepland voor 2022

Toen de stad Zwolle aan het einde van de 13e eeuw een gracht wilde graven op het grondgebied van kasteel Voorst, ontstond er een hoog oplopend conflict. De kasteelheer liet daarbij het leven en het grootste kasteel van Overijssel werd met de grond gelijk gemaakt. Het is nooit meer opgebouwd. Sindsdien herinnert slechts een flauwe heuvel aan de indrukwekkende geschiedenis van deze plek. De open plek die achterbleef werd opgenomen door de stad Zwolle en is nu een buurtpark in de wijk Westenholte.

image-part

Het fantastische verhaal over roofridders en zwaarden is alleen nog af te leiden uit de naam van deze plek: het Stinspark. De Wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis vond dat deze plek meer verdiende dan slechts een informatiebordje en heeft daarom ons bureau gevraagd om samen met kunstenaar Paul de Kort de kansen van deze bijzondere plek te verzilveren.

Ons ontwerp is opgebouwd uit schillen die de oorspronkelijke burcht omhullen. De eerste schil is een ronde buitengracht die we deels verbreden. De tweede schil is een beplante strook in de vorm van een heemtuin, die buiten enkele strategische doorzichten de burcht aan het zicht onttrekt. Hierbinnen lag vroeger de brede gracht, die wij nu deels uitgraven tot een ha-ha die de weidedieren uit de heemtuin houdt: de derde schil. Verder naar binnen komt een verhoogd eiland met daarop een verwijzing naar de vroegere burcht.

image-part
image-total

Met zwarte composietpalen maken we een expressieve toren die iedereen uitnodigt om hem te beklimmen. Het oorspronkelijke, complexe patroon van smalle concentrische grachten uit de middeleeuwen accentueren wij met verschillende soorten stinzenplanten, die in de vroege lente spectaculair tevoorschijn komen en het grachtenpatroon onthullen. Het ontwerp krijgt vorm in nauwe samenspraak met mensen van wijkvereniging, gemeente en RCE, en biedt ruimte voor spel, sport, theater, vertier, verblijf en ontmoeting voor jong en oud. Het Stinspark is in zijn nieuwe gedaante niet alleen een aanwinst voor de wijk Westenholte, maar voor de hele stad.

Gerelateerde projecten