Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Een divers woonlandschap met water als levenselixer

In opdracht van de BAR-organisatie maken wij samen met de gemeente Barendrecht het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van De Stationstuinen: een aantrekkelijke nieuwe en groene wijk, grenzend aan station Barendrecht. Het gaat om de transformatie van een bestaand gebied van ruim 25 hectare. Het huidige bedrijventerrein voor fruit- en groentehandel zal een lommerrijke woon-werk-wijk worden. In onze rol als hoofdontwerper voor het zogenaamde kerngebied, ontwikkelen wij de plannen in nauwe samenwerking met de ontwerper en adviseurs van gemeente Barendrecht en in samenspraak met de betrokken ontwikkelaars en hun adviseurs. De basis voor het inrichtingsplan is het Voorlopig Ontwerp stedenbouwkundig plan uit 2021.

Locatie

Barendrecht

Opdrachtgever

BAR-organisatie

Partners

Gemeente Barendrecht

Oppervlakte

25 ha

Ontwerpjaar

2022-2023

Uitvoering

2024 -

Nadat de gemeente Barendrecht en ontwikkelaar Emborion de handen ineen sloegen is De Stationstuinen uitgegroeid tot een uniek herstructureringsplan in Barendrecht en daarbuiten. In de komende 10 jaar wordt ten oosten van het NS-station een nieuwe wijk gerealiseerd die straks ruimte biedt aan circa 3500 nieuwe woningen, voorzieningen én een succesvol bedrijfsleven.

image-part

De Gebiedsvisie van De Stationstuinen kenmerkt zich door hoge bouwdichtheden in een groene, lommerrijke leefomgeving. Er is bij de inrichting veel aandacht voor een gezonde biotoop voor mens en dier. Met dit als waardevol uitgangspunt heeft de auto binnen het mobiliteitsplan een ondergeschikte plek gekregen. Aan het belang van veilig en vrij bewegen, wandelen, fietsen en spelen wordt in de openbare ruimte grote waarde gehecht. Daarom is gekozen voor een mobiliteitsplan waar privé autobezit op de laatste plaats komt in de openbare ruimte.

De Stationstuinen wordt een diverse wijk. In samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelden wij daarom een woonlandschap met veel diversiteit, van parkachtig tot extensief, zelfs ruig landschappelijk. En van natuurlijke speelplekken tot groene ontmoetingspleintjes. De beplanting komt van een uitgebalanceerd palet met inheemse soorten zoals de wilg, robuuste structuurbomen als de eik en veel eetbare soorten zoals appel- en perenbomen of kruidachtigen voor in de keuken. In de meer intensief gebruikte ruimten zoals de Spoorlaan en het plein van Verse Grond wordt een mix van exoten en inheemse soorten gebruikt. Het plan bestaat uit een aantal hoofdstructuren die in de Gebiedsvisie-fase zijn bepaald.

image-part
image-total

In ons voorstel is water het levenselixer van het gebied. Het watersysteem wordt, overal waar het kan, waarneembaar gemaakt en is daardoor karakterbepalend voor de wijk De Stationstuinen. De combinatie van groenstructuren en water stimuleert de ecologie in ultima forma.

image-part

Een belangrijke component in ons voorstel is de verankering van de lokale cultuurhistorie. De griendencultuur en boomgaarden hebben in ons voorstel een prominente plek gekregen. Zij hebben de inspiratie gevormd voor de tuinsingel en de fruitslinger die de cultuurhistorische waarde van Barendrecht als food- en agroport benadrukken met bloeiende fruitbomen. Daarnaast is het ontwerp van de bruggen en elementen in dezelfde geest vormgegeven.

Het culturele hart van De Stationstuinen zal Verse Grond zijn. Dit gebied ligt met haar voeten in de tuinsingel en raakt met haar tenen de Spoorlaan aan. Verse Grond is nu al een culinaire, sportieve en groene ontmoetingsplek met Café Clementine en ruimte voor cultuur, muziek, moestuin én een creatieve plek voor startups. Hier zal naast een terras, een tuin met eetbare gewassen, siergroen en een ligweide worden aangelegd.

Gerelateerde projecten