Uitkijktoren Kiek Oet Goor

Uitkijken op heden en verleden

De geschiedenis van het TSB-terrein in Goor is een belangrijke kwaliteit bij het ontwikkelen van de locatie naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Die geschiedenis maak je niet alleen zichtbaar door relicten te bewaren en een nieuwe functie te geven, maar maak je beleefbaar door er een nieuwe laag aan toe te voegen. Reden waarom wij een object ontworpen hebben dat verwijst naar een van de verhalen van de plek: het omhalen van de laatste hoge schoorsteen.

Locatie

TSB-terrein Goor

Ontwerpjaar

2022

Met het Masterplan Op Stoom, dat wij in samenwerking maakten met De Zwarte Hond voor herbestemming van het terrein van de voormalige Twentsche Stoomblekerij (TSB) in Goor, ligt er een koers om veel woningen te bouwen. Tegelijkertijd tilt het plan de ruimtelijke, economische en sociale kwaliteit voor de hele gemeente naar een hoger niveau. Dat gebeurt op een manier die bijdraagt aan de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bijzondere gebouwen zullen bewaard blijven, maar gebouwen van mindere kwaliteit gaan verdwijnen. Met het toevoegen van een nieuwe laag - verbonden met de plek en het verhaal - voegen wij hier extra kwaliteit aan toe.

image-part
image-part

Ooit prijkten er vele schoorste­nen aan de Twentse horizon die op het terrein van Op Stoom in Goor stonden. Ouderen in Goor kennen deze bakstenen schoorstenen als beeldbepalende elementen van de fabriek en de bedrijvigheid die daar heerste. Qua hoogte en zichtbaarheid was de laatste schoorsteen een evenknie van de dorpskerktoren. Deze laatst overgebleven schoorsteen, die het roemrijke industriële verleden van TSB in Goor symboliseerde, is enkele jaren geleden verdwe­nen uit de skyline. Het moment dat een dozijn explosieven de schoorsteen deed omvallen is vastgelegd op foto. Juist dit moment hebben wij getransformeerd in (een voorstel voor) een object: Kiek Oet!

Kiek Oet is een uitkijktoren, geïnspireerd op de omvallende schoorsteen. Vallen doet hij niet. Hij wordt opgevangen door een houten vakwerkconstructie. De plek die bedacht is is die waar de laatste schoorsteen stond en omging. Kiek Oet is daarmee een verbinding tussen verleden, heden en toekomst en heeft naast de functie van uitkijktoren ook die van klok. De tijd is te lezen in Twents dialect: ‘VIEF VEUR TWOALF’ etc. etc. Maar bovenal is Kiek Oet een uitkijktoren. Je kunt er met een trap in, onderweg naar buiten gluren om eenmaal boven een groots uitzicht te hebben over het nieuwe TSB-terrein. 

Gerelateerde projecten