Zeven bruggen voor Twickel

Twickel is het grootste particuliere landgoed van Nederland met een prachtig kasteel, een verfijnd huispark, een bijzonder landschapspark en veel cultuurhistorisch waardevolle bossen en landerijen. Als vervolg op het werk van Michael van Gessel hebben wij de vernieuwing van het Overpark ontworpen en de uitvoering daarvan begeleid. Voor Twickel ontwierpen wij zeven nieuwe voetgangersbruggen: zes in het Overpark en één over de rondweg om de verbinding tussen Twickel en Delden te versterken.

Locatie

Delden

Opdrachtgever

Stichting Twickel

Ontwerpjaar

2015-2020

Uitvoering

2016-2021

Eén van de opgaven in het masterplan Twickel was het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel. Door de taluds steiler te maken is de ‘hap uit de es’ kleiner gemaakt en door beplanting parallel aan de rondweg te verwijderen is zicht tussen landgoed en stadje weer mogelijk.

image-part
image-part

Om de verbinding met Delden steviger te maken hebben wij een tweede voetgangersbrug over de rondweg bij de Marktstraat ontworpen. Detaillering en materiaalgebruik van deze gerealiseerde brug sluiten aan op de voetgangersbrug die in 2014 in de Twickelerlaan is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel. 

In de parkaanleg rondom kasteel Twickel is vanaf de negentiende eeuw, de tijd van de landschappelijke aanleg, gestreefd naar meer samenhang tussen het Huispark ten westen van de Twickelerlaan en het Overpark ten oosten daarvan. De parkaanleg van het Overpark is wat meer landschappelijk dan parkachtig. Reden waarom de bruggen in het Overpark een wat eenvoudiger karakter hebben gekregen dan de meer uitbundige bruggen in het huispark. Zij zijn verzorgd, zorgvuldig gedetailleerd en met aandacht ontworpen. Het silhouet van de bruggen is klassiek van opzet - de detaillering meer eigentijds.

image-part

Waar in het Huispark de bruggen verschillend zijn - tuinsieraden die bijzondere accenten geven – hebben we voor het Overpark groepen van bruggen ontworpen. Daarmee leggen we bijzondere accenten op een meer landschappelijke schaal. In het Overpark hebben we drie groepen van bruggen ontworpen, in aanvulling op de twee, door Michael van Gessel ontworpen, houten bruggen voor de Eysinckdijk.

1.  Kreeftengat. Hier staan op korte afstand van elkaar drie bruggen: een over de Twickelervaart en twee over de Oelerbeek. Het eiland dat hier ligt, hebben we opnieuw vormgegeven. De bruggen zijn uitgevoerd in zwart staal en het ontwerp refereert aan het hekwerk van de Wildbaan. Om de voetganger te begeleiden en om een sierlijke vorm te maken, eindigen de brugleuningen niet abrupt maar met een fraaie boog.

image-part
image-part

2.  Brug in de Umfassungsweg. Deze brug in de Umfassungsweg hebben we opgevat als ‘familie’ van de door Michael van Gessel ontworpen Krudopbrug en de markeringspaaltjes langs de Umfassungsweg. De brug heeft een houten dek op een constructie van stalen balken met leuningen van onbehandelde eiken balkjes met de voor de Umfassungsweg kenmerkende afgeronde kop. De verticale balkjes zijn verbonden door een zwarte stalen stang met afstandshouders.

3. Bruggen over de Twickelervaart: Deze bruggen hebben dezelfde kunststof constructie als de bruggen aan de Eijsinckweg. Hier bestaan de leuningen uit een frame van witgelakt hout, met daarbinnen staande witte stalen spijlen. Door de witte kleur zijn de bruggen al van verre te zien, en verleiden ze de bezoeker om hier naartoe te lopen. 

image-part

Gerelateerde projecten