Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Hedendaagse objecten geworteld in oude traditie

In onze landschapsvisie voor Nationaal Park Drentsche Aa hebben wij voorgesteld om nieuwe belvedères te maken. Voor 8 locaties hebben we een ontwerp gemaakt. De belvedères zijn in het algemeen terughoudend vormgegeven met landschappelijke middelen: grond, beplanting en objecten van onbehandeld larixhout en Cortenstaal .

Locatie

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer regio Noord

Ontwerpjaar

2006-2010

Uitvoering

2008-2010

Het Stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de mooiste gebieden van Nederland. Al vanaf de 19e eeuw staan hier belvedères die uitkijken op het eeuwenoude bekenlandschap. De bekendste, die ook is vastgelegd op schilderijen, is de Kymmelsberg. In de landschapsvisie Drentsche Aa hebben wij voorgesteld om nieuwe belvedères te maken.

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij bijna 30 locaties geselecteerd. Op de geselecteerde locaties bestaan op relatief korte afstand van elkaar vrij grote hoogteverschillen. Deze potentiële uitkijkpunten hebben we in het veld met een groepje mensen bezocht, en getoetst op potentiële belevingswaarde, toegankelijkheid en haalbaarheid.

image-part

Van de 30 locaties zijn 8 locaties gekozen waarvoor we een concreet ontwerp hebben gemaakt. De ontwerpingrepen bestaan meestal uit het verwijderen van beplanting, in combinatie met het maken van een bijzondere plek waar van het uitzicht kan worden genoten. De belvedères zijn in het algemeen terughoudend vormgegeven met landschappelijke middelen: grond, beplanting en objecten van onbehandeld larixhout en Cortenstaal.

image-total

Voor twee locaties hebben we een sculpturaal zitobject ontworpen. In de grote weidsheid van de Westersche Lage Landen en het Eexterveld zouden banken namelijk niet tot hun recht komen. Daarom hebben we daar gekozen voor twee kloeke houten sculpturen. Het panorama op het Eexterveld ligt op het hoogste punt in de directe omgeving. Door het verwijderen van opgaande beplanting is een weids uitzicht rondom mogelijk. Hier heeft het zitobject de vorm van een landschapstribune gekregen, die wordt doorsneden door een oud landbouwweggetje.

Ook in de Westersche Lage Landen hebben we het nieuwe zitobject op een strategische plek geplaatst. Door het verwijderen van struweel en enkele bomen, wordt vanaf de belvedère aan twee kanten zicht mogelijk in de lengterichting van het beekdal van het Gasterensche Diep. In de verte is de kerktoren van Rolde zichtbaar geworden.

De nieuwe belvedères bieden, ieder op unieke wijze, de gelegenheid om op de meest bijzondere plekken te genieten van de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.

image-part

Gerelateerde projecten

Landgoed Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Landschapsbiografie Kaltmhoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landschapspark De Rotte

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Beeldkwaliteitsvisie N271 bij Bergen (L.)

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Woodland garden Kerckebosch

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Twickel – Overpark

Landschapspark Pauwels

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Ballooërveld

Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Park La Caisserie, Ans: oude fabriek maakt plaats voor binnentuin

Inrichtingsplan Leenderbos en Groote Heide

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Begraafplaats De Boskamp Assen

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

Chaumont - een muzikale tuin

Agenda IJsselmeergebied 2050

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Masterplan Kust en erfgoed

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer