Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Hedendaagse objecten geworteld in oude traditie

In onze landschapsvisie voor Nationaal Park Drentsche Aa hebben wij voorgesteld om nieuwe belvedères te maken. Voor 8 locaties hebben we een ontwerp gemaakt. De belvedères zijn in het algemeen terughoudend vormgegeven met landschappelijke middelen: grond, beplanting en objecten van onbehandeld larixhout en Cortenstaal .

Locatie

Nationaal Landschap Drentsche Aa

Opdrachtgever

Staatsbosbeheer regio Noord

Ontwerpjaar

2006-2010

Uitvoering

2008-2010

Het Stroomgebied van de Drentsche Aa is een van de mooiste gebieden van Nederland. Al vanaf de 19e eeuw staan hier belvedères die uitkijken op het eeuwenoude bekenlandschap. De bekendste, die ook is vastgelegd op schilderijen, is de Kymmelsberg. In de landschapsvisie Drentsche Aa hebben wij voorgesteld om nieuwe belvedères te maken.

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben wij bijna 30 locaties geselecteerd. Op de geselecteerde locaties bestaan op relatief korte afstand van elkaar vrij grote hoogteverschillen. Deze potentiële uitkijkpunten hebben we in het veld met een groepje mensen bezocht, en getoetst op potentiële belevingswaarde, toegankelijkheid en haalbaarheid.

image-part

Van de 30 locaties zijn 8 locaties gekozen waarvoor we een concreet ontwerp hebben gemaakt. De ontwerpingrepen bestaan meestal uit het verwijderen van beplanting, in combinatie met het maken van een bijzondere plek waar van het uitzicht kan worden genoten. De belvedères zijn in het algemeen terughoudend vormgegeven met landschappelijke middelen: grond, beplanting en objecten van onbehandeld larixhout en Cortenstaal.

image-total

Voor twee locaties hebben we een sculpturaal zitobject ontworpen. In de grote weidsheid van de Westersche Lage Landen en het Eexterveld zouden banken namelijk niet tot hun recht komen. Daarom hebben we daar gekozen voor twee kloeke houten sculpturen. Het panorama op het Eexterveld ligt op het hoogste punt in de directe omgeving. Door het verwijderen van opgaande beplanting is een weids uitzicht rondom mogelijk. Hier heeft het zitobject de vorm van een landschapstribune gekregen, die wordt doorsneden door een oud landbouwweggetje.

Ook in de Westersche Lage Landen hebben we het nieuwe zitobject op een strategische plek geplaatst. Door het verwijderen van struweel en enkele bomen, wordt vanaf de belvedère aan twee kanten zicht mogelijk in de lengterichting van het beekdal van het Gasterensche Diep. In de verte is de kerktoren van Rolde zichtbaar geworden.

De nieuwe belvedères bieden, ieder op unieke wijze, de gelegenheid om op de meest bijzondere plekken te genieten van de cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.

image-part

Gerelateerde projecten