Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Wonen in verbinding met groen en water

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad van Harderwijk geleidelijk van het water afgesneden. Het vervuilde en vervallen industrieterrein Haven wordt nu omgebouwd tot aantrekkelijk woonmilieu met een netwerk van bevaarbare watergangen. Voor dit gehele wooneiland - ‘Waterfront’ - maakten wij een VO. Onderdeel van het wooneiland is Kade 05. Voor dit woningen- en appartementencomplex ontwierpen wij een binnenhof met houten pergola’s én een steigerbalkon langs de woningen aan de waterzijde.

Locatie

Harderwijk

Opdrachtgever

Van Wijnen (VO waterfront); Gemeente Harderwijk (VO en DO Het Binnenhof)

Partners

FARO Architecten en Baljon Landschapsarchitecten

Oppervlakte

10.000 m2

Ontwerpjaar

2021-2022

Uitvoering

2024 -

Voor Het Binnenhof van Kade 05 ontwierpen wij een groene oase, waar ruimte is voor mensen, kinderen en dieren en tegelijkertijd plek is voor het parkeren van auto’s. Een fijne groene, openbaar toegankelijke binnentuin met veel schaduwrijke plekken. Dit realiseren we niet alleen door bomen aan te planten, maar ook door een houten pergola in de binnentuin en houten constructies tegen de gevels. Deze houten constructies zijn in lijn met de steigers rondom de woningen die aan het water grenzen. Zo ontstaat een heldere relatie tussen binnen- en buitenwereld.

image-part

Het hout en groen in Het Binnenhof verzacht de stenen randen van de bebouwing. Door het groen langs de strakke belijning van de pergola’s en houten constructies de hoogte in te brengen, ontstaat niet alleen een interessant spel met de speelse begroeiing maar komt het groen voor de bewoners - alle met een privéterras op één hoog -, nog dichterbij. Doordat de pergolaconstructie de parkeerplaatsen van de auto’s omarmt, zijn zij een niet-storend onderdeel van de groene beleef-, speel- en rustplek geworden.

De klimaatadaptieve en biodiverse omgeving wordt versterkt door de wadi in de binnentuin. Naast aantrekkelijke speelplek voor kinderen, is dit ook de plek waar regenwater wordt opgevangen, en waar water de tijd krijgt om in de bodem te infiltreren en vastgehouden wordt. Zo wordt het riool niet onnodig belast bij piekmomenten en is er een waterbuffer in de bodem, waar we op droge momenten zoveel behoefte aan hebben! Veel inheemse diersoorten zijn afhankelijk van soms maar één waardplant. Daarom hebben we bij de keuze voor bomen en planten zoveel mogelijk inheemse beplanting gekozen. De dieren die voedsel en - schuilplekken vinden in de binnentuin, kunnen broedplaatsen vinden in de natuurinclusieve bebouwing rond de binnentuin met 24 nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen.

image-part
image-part

Zo creëerden we een binnenterrein dat:

  1. weelderig beplant is met aandacht voor biodiversiteit;
  2. mensen het groen, de vogels en de wisseling van de seizoenen van dichtbij laat meemaken;
  3. openbaar toegankelijk is met verschillende gebruiksmogelijkheden;
  4. een fijne speelplek biedt aan kinderen o.a. door de pergola’s waar schommels aan kunnen hangen en zelfs een picknicktafel;
  5. een bijdrage levert aan de klimaatadaptatie door het tegengaan van hittestress;
  6. slim omgaat met het fenomeen van heftige regenbuien en extreme droogte door het opvangen en vasthouden van water;
  7. ruimte biedt aan parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s zonder dat zij hinderlijk aanwezig zijn;
  8. subtiele geïntegreerde verlichting met passende armaturen.
image-total


De groene binnenruimte vormt een interessant contrast met de harde meer industriële uitstraling van de buitenzijde van het eiland.

Gerelateerde projecten

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Landgoed Twickel

Zeven bruggen voor Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Groenplan Groningen

Masterplan Op Stoom Goor

Uitkijktoren Kiek Oet Goor

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Vernieuwing landgoed Brakel

Nieuw landgoed Verboom

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Rondweg Delden – Twickel

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Bruggen landgoed Scherpenzeel

Oorlogsmonument Anloo

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Stadsboulevard Assen

Heiloo Zuiderloo

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie