Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Wonen in verbinding met groen en water

Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de historische binnenstad van Harderwijk geleidelijk van het water afgesneden. Het vervuilde en vervallen industrieterrein Haven wordt nu omgebouwd tot aantrekkelijk woonmilieu met een netwerk van bevaarbare watergangen. Voor dit gehele wooneiland - ‘Waterfront’ - maakten wij een VO. Onderdeel van het wooneiland is Kade 05. Voor dit woningen- en appartementencomplex ontwierpen wij een binnenhof met houten pergola’s én een steigerbalkon langs de woningen aan de waterzijde.

Locatie

Harderwijk

Opdrachtgever

Van Wijnen (VO waterfront); Gemeente Harderwijk (VO en DO Het Binnenhof)

Partners

FARO Architecten en Baljon Landschapsarchitecten

Oppervlakte

10.000 m2

Ontwerpjaar

2021-2022

Uitvoering

2024 -

Voor Het Binnenhof van Kade 05 ontwierpen wij een groene oase, waar ruimte is voor mensen, kinderen en dieren en tegelijkertijd plek is voor het parkeren van auto’s. Een fijne groene, openbaar toegankelijke binnentuin met veel schaduwrijke plekken. Dit realiseren we niet alleen door bomen aan te planten, maar ook door een houten pergola in de binnentuin en houten constructies tegen de gevels. Deze houten constructies zijn in lijn met de steigers rondom de woningen die aan het water grenzen. Zo ontstaat een heldere relatie tussen binnen- en buitenwereld.

image-part

Het hout en groen in Het Binnenhof verzacht de stenen randen van de bebouwing. Door het groen langs de strakke belijning van de pergola’s en houten constructies de hoogte in te brengen, ontstaat niet alleen een interessant spel met de speelse begroeiing maar komt het groen voor de bewoners - alle met een privéterras op één hoog -, nog dichterbij. Doordat de pergolaconstructie de parkeerplaatsen van de auto’s omarmt, zijn zij een niet-storend onderdeel van de groene beleef-, speel- en rustplek geworden.

De klimaatadaptieve en biodiverse omgeving wordt versterkt door de wadi in de binnentuin. Naast aantrekkelijke speelplek voor kinderen, is dit ook de plek waar regenwater wordt opgevangen, en waar water de tijd krijgt om in de bodem te infiltreren en vastgehouden wordt. Zo wordt het riool niet onnodig belast bij piekmomenten en is er een waterbuffer in de bodem, waar we op droge momenten zoveel behoefte aan hebben! Veel inheemse diersoorten zijn afhankelijk van soms maar één waardplant. Daarom hebben we bij de keuze voor bomen en planten zoveel mogelijk inheemse beplanting gekozen. De dieren die voedsel en - schuilplekken vinden in de binnentuin, kunnen broedplaatsen vinden in de natuurinclusieve bebouwing rond de binnentuin met 24 nestkasten voor zwaluwen en vleermuizen.

image-part
image-part

Zo creëerden we een binnenterrein dat:

  1. weelderig beplant is met aandacht voor biodiversiteit;
  2. mensen het groen, de vogels en de wisseling van de seizoenen van dichtbij laat meemaken;
  3. openbaar toegankelijk is met verschillende gebruiksmogelijkheden;
  4. een fijne speelplek biedt aan kinderen o.a. door de pergola’s waar schommels aan kunnen hangen en zelfs een picknicktafel;
  5. een bijdrage levert aan de klimaatadaptatie door het tegengaan van hittestress;
  6. slim omgaat met het fenomeen van heftige regenbuien en extreme droogte door het opvangen en vasthouden van water;
  7. ruimte biedt aan parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s zonder dat zij hinderlijk aanwezig zijn;
  8. subtiele geïntegreerde verlichting met passende armaturen.
image-total


De groene binnenruimte vormt een interessant contrast met de harde meer industriële uitstraling van de buitenzijde van het eiland.

Gerelateerde projecten