Natuur tot aan je raam

In een dichtbebouwde stedelijke omgeving, is de nabijheid van groen van levensbelang

We werken samen met architecten en stedenbouwkundigen om gebouwen en natuur te verbinden en nieuwe, aantrekkelijke woongebieden te ontwikkelen. Nabijheid van aantrekkelijk groen voor iedereen: op straat, in de tuin én in de openbare buitenruimte. In een ideaal woonlandschap vloeien architectuur en landschap in elkaar over. Alle onderdelen worden integraal mee ontworpen: van meubilair tot het watersysteem, ze vormen één geheel. Bloemen mogen bloeien en er is volop ruimte voor avontuur.

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

De openbare ruimte voor Meerstad-Midden, Groningen, hebben we terughoudend vormgegeven, informeel en dorps. Elzen, wilgen en riet op de wooneilanden met vrije kavels dragen bij aan het landschappelijk karakter. De woningen aan het meer zijn gebouwd aan het ‘scholenpad’: een veilig en aantrekkelijk wandel- en fietspad. De ‘dorpslaan’ is de groene ruggengraat van de openbare ruimte van deelplan 1 met openbare ‘oevertuinen’ met fruitbomen, speel- en zitplekken.

Nijverdal aan de Regge

Met het verplaatsen van de textielindustrie in Nijverdal naar de buitenkant van het dorp, kwam het terrein van Koninklijke Ten Cate beschikbaar voor woningbouw. Dat is tevens een kans om het centrum van Nijverdal te verbinden met de Regge. Wij maakten een plan dat het voorheen introverte Ten Cate-terrein niet alleen opende, maar ook voorzag van een veerkrachtig watersysteem, nieuwe natuur en een ecologische verbindingszone. Het idee van landschappelijk wonen hebben we hier verbreed door het plangebied van betekenis te laten zijn voor de gehele Nijverdalse gemeenschap. 

Nieuw landgoed Verboom

Langs het Westkanaal in Alphen aan den Rijn, ligt een historisch lint. Als onderdeel van dit polderlint hebben wij een nieuw landgoed ontworpen. Landgoed Verboom is een symbiose van wonen, natuur, recreatie en cultuurlandschap. Ook de Alphenaren kunnen gebruik maken van dit landgoed, dat aangesloten is op een lokaal en regionaal netwerk. Strootman Landschapsarchitecten maakte zowel het inrichtings- als beplantingsplan, het VO en DO en het ontwerp van de karakteristieke bruggen in het landschap.

Ervaar Landschappelijk wonen