Nieuw landgoed Verboom

Landgoed Alphen aan den Rijn

Langs het Westkanaal in Alphen aan den Rijn, ligt een historisch lint. Als onderdeel van dit polderlint hebben wij een nieuw landgoed ontworpen. Landgoed Verboom is een symbiose van wonen, natuur, recreatie en cultuurlandschap. Ook de Alphenaren kunnen gebruik maken van dit landgoed, dat aangesloten is op een lokaal en regionaal netwerk. Strootman Landschapsarchitecten maakte zowel het inrichtings- als beplantingsplan, het VO en DO en het ontwerp van de karakteristieke bruggen in het landschap.

Locatie

Alphen aan den Rijn

Partners

FARO architecten, Vink Bouw Nieuwkoop, Ontwerp-je-woning

Oppervlakte

8 ha

Ontwerpjaar

2015; 2020

Uitvoering

2021 - 2022

Ten noorden van Alphen aan den Rijn, als onderdeel van de lintbebouwing van het polderlandschap, ontstaat een nieuw landgoed naar ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten. Er komt een nieuw woonmilieu, waarin natuur, recreatie en het cultuurlandschap verenigd zijn. Dit nieuwe landgoed ligt aan een historisch lint langs het Westkanaal. Het kavel is langgerekt, oost-west georiënteerd en heeft een interessante gradiënt: van hoge kleigrond tot lage veengrond. 

image-part
image-part

Ten zuiden van het landgoed ligt de gesloten wereld van de golfbaan -  noordelijk het open polderlandschap. De langgerekte kavel wordt geaccentueerd door de introductie van drie zones: een zone van natuurlijke graslanden met groene elementen, een waterrijke zone met rietvelden, natuurlijke oevers en plaatselijke verbijzonderingen, en een zone van natuurlijk bos met mantel- en zoomvegetatie. De gradiënt in bodem van klei naar veen komt tot uiting in de kruidenvegetatie. Zo ontstaan er interessante milieus die de natuurwaarden van het landgoed vergroten.

Het bos wordt aan de noordkant gesitueerd, zodat er twee verschillende werelden ontstaan: een intieme binnenwereld met doorkijkjes en de weidse buitenwereld van de polder. Door het bos op de kop te plaatsen, wordt ook de stadsrand van Alphen aan den Rijn mooi afgezoomd en wordt de bajonet in de grens tussen bovenland en droogmakerij (steilrand) geaccentueerd. 

image-total

In het bebouwingslint langs de Westkanaalweg komt een nieuw theehuis. Dit versterkt het lint. De overige bebouwing van het landgoed wordt verder naar achteren geplaatst en deels aan het zicht onttrokken door beplanting. Vanaf de Westkanaalweg is er gedeeltelijk zicht op deze gebouwen en het open polderlandschap. De afwisseling tussen beslotenheid en zicht die zo ontstaat, is karakteristiek voor de Alphense linten. Het nieuwe landgoed is een openbaar toegankelijk woongebied. Het sluit aan op het lokale en regionale wandelnetwerk. Hierdoor is het voor de Alphenaren mogelijk een rondje over het landgoed te maken.

Gerelateerde projecten