Parels poetsen

Landgoederen en buitenplaatsen klaar maken voor de toekomst door hun unieke historie via ontwerp te verbinden met actuele opgaven

Landgoederen en buitenplaatsen zijn de parels van het Nederlandse landschap. In hun sterk veranderende landschappelijke en stedelijke context zijn landgoederen en buitenplaatsen opmerkelijke bakens van rust, schoonheid en verfijning. Wij helpen eigenaren om de historische kwaliteiten weer meer te laten spreken. We restaureren en vernieuwen, denken mee over verdienmodellen, passen nieuwe functies in en vergroten de biodiversiteit. Wij voegen hedendaagse ontwerplagen toe aan de parkontwerpen van onze voorgangers. Uiteraard met oog voor de samenhang van het huis met tuin, park en landschap. We ontwerpen ook de tuinsieraden: bruggen, meubilair, borders, hekken, poorten en andere bouwwerken.

Twickel – Overpark

In de lijn van het masterplan van Michael van Gessel hebben we een vernieuwingsplan gemaakt voor het Overpark van Twickel. Respect voor de historische parkaanleg en aandacht voor het hedendaagse gebruik staat hierin centraal. Om meer samenhang te krijgen tussen de verschillende delen van het Overpark is een langgerekte open ruimte in het bos gemaakt, en is de ‘overzijde’ van de rondweg sterker verbonden met het Overpark. Een tweede voetgangersbrug over de rondweg verbindt het landgoed met het centrum van Delden. 

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

In het open Friese landschap ligt het groene parklandschap van Beetsterzwaag en Olterterp: de vrucht van inspanningen van rijke boeren en Friese adel. In de loop van de 20e eeuw verdween de samenhang binnen dit landschap. Onze ruimtelijke toekomstvisie, gebaseerd op de geschiedenis van het gebied, schetst zowel een perspectief voor het gehele ensemble, als voor de afzonderlijke landgoederen en buitenplaatsen. 

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Landgoed Lankheet gaat al eeuwen op een bijzondere manier om met water. Met het ontwerp voor een nieuw watersysteem wordt deze traditie voortgezet. Het water van de Buurserbeek wordt ingelaten, gezuiverd in een sawa-achtig rietsysteem en teruggeleid naar de beek. Het landgoed komt nu in dienst van de beek, in plaats van andersom. Het landgoed levert hiermee een ‘blauwe dienst’ aan het waterschap. Zo is een nieuwe financiële drager voor het landgoed ontstaan.

Ervaar Landgoederen