Landgoed Twickel

Dankzij gebiedsgerichte aanpak is het landgoed klaar voor komende generaties

Twickel is het grootste particuliere landgoed van Nederland. De tuinen en het landschap zijn vanaf de 17e eeuw door verschillende generaties landschapsarchitecten aangelegd. Vanaf eind jaren 90 was landschapsarchitect Michael van Gessel betrokken bij de vernieuwing van de parkaanleg van Twickel. In 2015 namen wij het estafettestokje van hem over als vaste landschapsarchitect van Twickel. Wij hebben sindsdien in nauwe samenwerking met het team van Twickel gewerkt aan een grote diversiteit van landschapsontwerpen. 

Locatie

Delden

Opdrachtgever

Stichting Twickel

Oppervlakte

6.700 ha

Ontwerpjaar

2015-2021

Landgoed Twickel is nooit af. Met zo’n 6.700 ha grondeigendom waarvan globaal de helft bos en natuur, en de helft landbouwgrond, is Twickel het grootste particuliere landgoed van Nederland. Naast de zorg voor het kasteel en de tuinen en parken eromheen, neemt Twickel ook verantwoordelijkheid voor de zorg voor het landschap. Daarvoor is goed rentmeesterschap nodig: dat wat je van vorige generaties gekregen hebt, zo goed mogelijk door geven aan generaties na ons. Twickel is in dat opzicht een lichtend voorbeeld. Het denken in eeuwen, gaat gepaard aan slim koopmanschap: dé manier om een oud landschap te bewaren en levend te houden.

image-part

Om een landgoed te beheren en te vernieuwen, heb je de hulp van meerdere partijen nodig. In 2009 is daarom het Pact van Twickel getekend. Het Pact van Twickel was en is een prachtig voorbeeld van wat je met een gebiedsgerichte aanpak kan bereiken. De afspraken die in het Pact zijn gemaakt met diverse overheden brachten het eeuwenoude landgoed weer bij de tijd.

Strootman Landschapsarchitecten raakte betrokken als vaste landschapsarchitect van Twickel bij de inpassing van de rondweg van Delden, het sluitstuk van het Pact. De rondweg is destijds aangelegd als een snelweg, met brede bermen en flauwe taluds. De band tussen Twickel en Delden werd wreed verstoord. Herstel van die band was een van de uitgangspunten van het Pact. De weg is nu inmiddels beter ingepast in het landschap. De taluds zijn steiler gemaakt en er zijn twee voetgangersbruggen aangelegd. Met de aanpassing van de verkeerssituatie rond de afslag bij de Watertoren en de Deldener Es wordt deze operatie nu voltooid.

image-part

Het mooie van Twickel is dat het al zo oud is. Wat er ligt, is het werk van generaties. Steeds weer nieuwe landschapsarchitecten hebben er hun stempel op gedrukt. Eduard Petzold was de laatste in een lange rij. Na hem werd het stil. In 1998 startte Michael van Gessel met de vernieuwing van het landgoed. Een rol die wij in 2015 overnamen toen hij door ziekte zijn werkzaamheden moest beëindigen. Het werk van de afgelopen decennia is in feite een inhaalslag. Veel bomen waren al verdwenen of inmiddels 100 jaar oud en de wereld was in een eeuw tijd natuurlijk behoorlijk veranderd. Inmiddels is Strootman Landschapsarchitecten vaste huis-landschapsarchitect voor Twickel.

image-total

Onze werkzaamheden voor Twickel gaan verder dan alleen aanpassingen aan de rondweg. Natuur, landbouw, infrastructuur, recreatieve voorzieningen en waterbeheer: in feite alles bij en rond het kasteel ging op de schop. Bomen werden gekapt, nieuwe bomen aangeplant, oude zichtlijnen hersteld, paden verbreed en aangelegd, vijvers gegraven, bruggen gebouwd, boerenschuren opgeknapt en landbouwgronden geoptimaliseerd. Inmiddels is het vizier gericht op het omliggende landschap rond het kasteel, en maakt ons bureau een landschapsontwikkelingsplan voor het gehele grondeigendom. Hierin komen de grote opgaven van de huidige tijd aan bod: duurzaamheid en natuurherstel, maar ook biodiversiteit, energie en natuurinclusieve landbouw vormen daarbij de sleutelwoorden.

Gerelateerde projecten