PARK21

PARK21 wordt hét groene, recreatieve centrum van Haarlemmermeer en een aantrekkelijke bestemming in de regio. Op basis van het masterplan van Vista, ontwierpen wij voor het eerste deelplan een duurzaam raamwerk van parkbos met inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde. In en om het raamwerk van bos hebben we verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere soorten, kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte en droge hooilanden, en verwilderingsbollen.

Locatie

Haarlemmermeer

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Partners

Buiting Advies (bosbouw)

Oppervlakte

37 ha

Ontwerpjaar

2013-2014

Uitvoering

2014-2015

Park21 wordt een nieuw metropolitaan park van internationale allure in de Haarlemmermeer, met een omvang van 1.000 hectare. Strootman heeft voor het eerste deelplan het definitief ontwerp gemaakt. Dat deden we binnen het masterplan van Vista. Het ontwerp voor het eerste deelplan bestaat uit een duurzaam raamwerk van parkbos met inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde.

image-part
image-part

Na aanplant heeft het bos nauwelijks beheer nodig en houdt het zichzelf in stand. Door de manier van planten en de soortkeuzes, is het bos ook in de ‘jonge’ jaren al aantrekkelijk. In en om het raamwerk van bos hebben we verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere soorten (ook exoten en cultivars), kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte en droge hooilanden, en verwilderingsbollen. Als groenbemester is lupine in twee kleuren ingezaaid in een golvend grafisch patroon: zomers een spectaculair gezicht. Gradiënten en overgangen in het reliëf zorgen voor een hoge potentiële natuurwaarde.

In samenhang met het padenpatroon hebben we het samenspel van bos, open plekken en accenten zo ontworpen dat er een spannend, verrassend parkbos ontstaat. Het ontwerp heeft variatie in de ruimtelijke structuur: open/dicht, beslotenheid/openheid en doorzichten. Op zes plaatsen in het parkbos, waar het bos wat minder dicht is geplant, en vaak op een wat hoger gelegen plek, hebben we een accent bedacht met een bijzondere boomsoort als solitair, boomgroep of omlijsting van de ruimte. Deze exoten hebben een grote belevingswaarde door hun bast, bloeiwijze, boomvorm en/of herfstkleur.

image-part

In Deelplan 1, waarvoor wij ontwerp en beplantingsplan maakten, is de basis gelegd voor het omgaan met de beplantingen in de rest van Park21. Het is het visitekaartje van Park21.

Gerelateerde projecten

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Ruimtelijk perspectief A7-corridor

Masterplan Op Stoom

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Beeldkwaliteitsvisie N271 bij Bergen (L.)

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landgoed Twickel

Hembrugterrein

Groenplan Groningen

Stinspark Zwolle

Lindehof

Leeuweplaats

Leeuwesteyn Noord

Twickel – Overpark

De Kempense Heuvelrug

Landschapspark De Rotte

Landschapspark Pauwels

Woodland garden Kerckebosch

Hortus Veemarkt Utrecht

Landschapsvisie Drentsche Aa

Belvedères Drentsche Aa

Herinrichting Berkel

Centrumplan Emmeloord

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Westflank Haarlemmermeer

Buitenplaats Meuleman

Park Stakenkamp

Heiloo Zandzoom

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Haaksbergen Eibergsestraat

Vallei en Heuvelrug

Park La Caisserie

Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein

Leenderbos en Groote Heide

Tuin Op Houten

Entree van Ugchelen

Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Het Nieuwe Landgoed Ede

Hengelose Es-Noord

Stadsrand Losser-Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Noorder Dierenpark te Emmen

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill

Dorps wonen aan Limmense linten

Bosontwerp Dorst + Follies

Stadsboulevard Assen

Zendersche Esch

Heiloo Zuiderloo

Begraafplaats De Boskamp

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Entree hoofdkantoor ABN AMRO

Chaumont - een muzikale tuin

Agenda IJsselmeergebied

Beetsterzwaag en Olterterp

Eusebiushof

De rivier als Getijdenpark

Landgoed de Oosterhof

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Elswout

Dorpscentrum Keldonk

Dorpscentrum Zijtaart

Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Stadsranden Netwerkstad Twente

Bekkerslocatie