Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

PARK21 wordt hét groene, recreatieve centrum van Haarlemmermeer en een aantrekkelijke bestemming in de regio. Op basis van het masterplan van Vista, ontwierpen wij voor het eerste deelplan een duurzaam raamwerk van parkbos met inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde. In en om het raamwerk van bos hebben we verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere soorten, kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte en droge hooilanden, en verwilderingsbollen.

Locatie

Haarlemmermeer

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Partners

Buiting Advies (bosbouw)

Oppervlakte

37 ha

Ontwerpjaar

2013-2014

Uitvoering

2014-2015

Park21 wordt een nieuw metropolitaan park van internationale allure in de Haarlemmermeer, met een omvang van 1.000 hectare. Strootman heeft voor het eerste deelplan het definitief ontwerp gemaakt. Dat deden we binnen het masterplan van Vista. Het ontwerp voor het eerste deelplan bestaat uit een duurzaam raamwerk van parkbos met inheemse bomen, struiken en kruiden, en een hoge ecologische waarde.

image-part
image-part

Na aanplant heeft het bos nauwelijks beheer nodig en houdt het zichzelf in stand. Door de manier van planten en de soortkeuzes, is het bos ook in de ‘jonge’ jaren al aantrekkelijk. In en om het raamwerk van bos hebben we verbijzonderingen aangebracht met struiken, boomgroepen met bijzondere soorten (ook exoten en cultivars), kruidenvegetaties, mantelvegetaties, natte en droge hooilanden, en verwilderingsbollen. Als groenbemester is lupine in twee kleuren ingezaaid in een golvend grafisch patroon: zomers een spectaculair gezicht. Gradiënten en overgangen in het reliëf zorgen voor een hoge potentiële natuurwaarde.

In samenhang met het padenpatroon hebben we het samenspel van bos, open plekken en accenten zo ontworpen dat er een spannend, verrassend parkbos ontstaat. Het ontwerp heeft variatie in de ruimtelijke structuur: open/dicht, beslotenheid/openheid en doorzichten. Op zes plaatsen in het parkbos, waar het bos wat minder dicht is geplant, en vaak op een wat hoger gelegen plek, hebben we een accent bedacht met een bijzondere boomsoort als solitair, boomgroep of omlijsting van de ruimte. Deze exoten hebben een grote belevingswaarde door hun bast, bloeiwijze, boomvorm en/of herfstkleur.

image-part

In Deelplan 1, waarvoor wij ontwerp en beplantingsplan maakten, is de basis gelegd voor het omgaan met de beplantingen in de rest van Park21. Het is het visitekaartje van Park21.

Gerelateerde projecten

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Landgoed Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Groenplan Groningen

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Masterplan Op Stoom Goor

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landschapspark De Rotte

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Integraal ruimtelijk perspectief A7-corridor Groningen - Midden-Groningen

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Beeldkwaliteitsvisie N271 bij Bergen (L.)

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Woodland garden Kerckebosch

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Twickel – Overpark

Landschapspark Pauwels

Visie voor Berkel tussen Borculo en Lochem

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Gebiedsagenda Maasoeverpark

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Park La Caisserie, Ans: oude fabriek maakt plaats voor binnentuin

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Inrichtingsplan Leenderbos en Groote Heide

Ontwikkelingsvisie voor het landschap Zuidwest Fryslân

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Stadsboulevard Assen

Landschapspark De Zendersche Esch

Heiloo Zuiderloo: Dorpswonen op strandwal

Begraafplaats De Boskamp Assen

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

Chaumont - een muzikale tuin

Agenda IJsselmeergebied 2050

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie