Landschapspark De Zendersche Esch

Boegbeeldproject in de Netwerkstad Twente

Om het landschappelijk waardevolle gebied van de Zendersche Esch te koesteren en te voorkomen dat de netwerksteden Almelo, Borne, Hengelo, Enschede en Oldenzaal aan elkaar vastgroeien, wil de gemeente Borne de Zendersche Esch ontwikkelen tot een landschapspark. Voor het landschapspark hebben wij een concept ontwikkeld waarbij we optimaal gebruik maken van het bestaande netwerk en functies.

Locatie

Tussen Borne en Almelo

Opdrachtgever

Gemeente Borne

Partners

Arcadis regio Oost

Oppervlakte

560 ha

Ontwerpjaar

2004-2005

Uitvoering

2006-

De Zendersche Esch is het laatste aaneengesloten stuk landelijk gebied dat de landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden ten noordoosten en ten zuidwesten van de Netwerkstad Twente met elkaar verbindt. Een gebied om zuinig op te zijn en zo te ontwikkelen dat de betekenis en het gebruik zo goed mogelijk ten dienste staan van inwoners, recreanten en boeren.

image-part
image-part

Het concept dat wij voor het landschapspark ontwikkelden bereikt met minimale middelen een maximaal effect door het landschapspark over het gehele gebied op te ‘spannen’. In plaats van een relatief klein gebied voor 100% in te richten, hebben we ervoor gekozen om een netwerk van beplantingen, openbare ruimten en paden aan te leggen, verspreid over het gehele gebied. In totaal beslaat dit netwerkpark circa 10% van de totale oppervlakte van 560 hectare. Hierdoor kunnen boeren kunnen blijven boeren, maar ontstaat er ook een netwerk van openbare ruimten in het gebied, waardoor bezoekers kunnen wandelen, fietsen en verblijven in het gebied.

Deze openbare ruimte bestaat, naast een dicht netwerk van paden, vooral uit open plekken die voor allerlei vormen van gebruik geschikt zijn. De maat van een plek zal de gebruiksmogelijkheden ervan bepalen: luieren in het gras, op een bankje zitten, vliegeren, een balletje trappen, et cetera. We zien de openbare ruimte als overruimte, waarin terloopse functies en betekenissen en onbekende programma’s een plek kunnen krijgen.

image-total

De openbare plekken worden gesitueerd in de lagere ruimten tussen de essen. In ons plan hebben daarvoor een zoekgebied aangegeven; afhankelijk van de beschikbaarheid van grond wordt de definitieve plaats vastgelegd. In veel gevallen krijgen de openbare ruimten de vorm van verbrede bermen of veldjes met een extensief gebruik, die worden ingezaaid met akkeronkruiden of worden beheerd als bloemrijk grasland. Als deze openbare ruimten aansluiten op een beplantingsrand kan bijvoorbeeld een mooie gradiënt worden ontwikkeld, waardoor de ecologische kwaliteit van het landschapspark wordt verbeterd. Ook kunnen de openbare ruimten worden gebruikt om langs Zenderen en Borne een losse, informele dorpsrand te ontwikkelen.

Gerelateerde projecten