Het landschap als storyteller

Ons landschap vertelt het verhaal over onze identiteit

Ons landschap is een optelsom van menselijke interventies, een blad dat steeds opnieuw wordt beschreven. Strootman Landschapsarchitecten koestert het erfgoed dat door de eeuwen heen is ontstaan. Wij zien het als een van onze mooiste taken om bij een transformatie voort te bouwen op dat wat er al is. We werken graag samen met historisch-geografen die elementen en structuren uit het verleden duiden. Aan ons de uitdaging om de rijkdom van de geschiedenis, die soms aan het zicht onttrokken is geraakt, weer tastbaar en leesbaar te maken. Soms door het verleden zichtbaar te maken, vaak als inspiratie voor het nieuwe. Op die manier voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan het landschapsboek.

De Kempense Heuvelrug

Je bewegen door de kamers van een bos en af en toe een uitzicht naar een bijzonder vergezicht. Dit aantrekkelijke scenario maakten we voor het landschap van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart in België. De Heuvelrug zat tegen de grens aan van wat het aan recreatief gebruik kon verstouwen en was in de loop van decennia sleets geworden. Ons plan, ontwikkeld met Agentschap Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, versterkt met behulp van een landschapsbiografie de parels van het landschap. 

Masterplan Kust en erfgoed

Waterveiligheid, verstedelijking, infrastructuur en de energietransitie. In het kustgebied van ons land spelen grote opgaven. Wij maakten een Masterplan in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies. Het plan laat zien hoe de bijzondere landschappelijke kenmerken en structuren per deelgebied kunnen worden ingezet bij de ruimtelijk-economische opgaven. En hoe we daarbij kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen leidend laten zijn bij de ontwikkelingen van de toekomst.

Stinspark Zwolle

Als er ergens in het Nederland van 2040 een park is waar de geschiedenis zo zichtbaar is en tegelijkertijd zo weinig opgedrongen wordt, dan zal dit het Stinspark in Zwolle zijn. Hier geen bordjes met teksten of filmpjes die het verhaal van roofridders en een middeleeuwse burcht tot leven laten komen. In dit park zijn het onze ontwerpkeuzes, de nieuwe landschapsstructuren, beplanting en een kunstwerk als burcht die de relatie met het verleden leggen. Waar nu een grasvlakte ligt, komt een duurzame, biodiverse invulling met planten en bomen. 

Ervaar Cultureel erfgoed