Het landschap als storyteller

Ons landschap vertelt het verhaal over onze identiteit

Ons landschap is een optelsom van menselijke interventies, een blad dat steeds opnieuw wordt beschreven. Strootman Landschapsarchitecten koestert het erfgoed dat door de eeuwen heen is ontstaan. Wij zien het als een van onze mooiste taken om bij een transformatie voort te bouwen op dat wat er al is. We werken graag samen met historisch-geografen die elementen en structuren uit het verleden duiden. Aan ons de uitdaging om de rijkdom van de geschiedenis, die soms aan het zicht onttrokken is geraakt, weer tastbaar en leesbaar te maken. Soms door het verleden zichtbaar te maken, vaak als inspiratie voor het nieuwe. Op die manier voegen we een nieuw hoofdstuk toe aan het landschapsboek.

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

In opdracht van NOVEX-gebied Regio Zwolle en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakten wij een gebiedsbiografie. Het resultaat is een publicatie die vanuit een boeiende kijk op de geschiedenis van het gebied een blik werpt op de toekomst en aan de hand van ontwikkelprincipes laat zien hoe aardkundige en cultuurhistorische waarden ingezet kunnen worden bij nieuwe ontwikkelingen. 

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Je bewegen door de kamers van een bos en af en toe een uitzicht naar een bijzonder vergezicht. Dit aantrekkelijke scenario maakten we voor het landschap van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart in België. De Heuvelrug zat tegen de grens aan van wat het aan recreatief gebruik kon verstouwen en was in de loop van decennia sleets geworden. Ons plan, ontwikkeld met Agentschap Onroerend Erfgoed en Bailleul Ontwerpbureau, versterkt met behulp van een landschapsbiografie de parels van het landschap. 

Masterplan Kust en erfgoed

Waterveiligheid, verstedelijking, infrastructuur en de energietransitie. In het kustgebied van ons land spelen grote opgaven. Wij maakten een Masterplan in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de vijf kustprovincies. Het plan laat zien hoe de bijzondere landschappelijke kenmerken en structuren per deelgebied kunnen worden ingezet bij de ruimtelijk-economische opgaven. En hoe we daarbij kenmerkende ontsluitingspatronen, verdedigingswerken en karakteristieken van eilanden en kustplaatsen leidend laten zijn bij de ontwikkelingen van de toekomst.

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Als er ergens in het Nederland van 2040 een park is waar de geschiedenis zo zichtbaar is en tegelijkertijd zo weinig opgedrongen wordt, dan zal dit het Stinspark in Zwolle zijn. Hier geen bordjes met teksten of filmpjes die het verhaal van roofridders en een middeleeuwse burcht tot leven laten komen. In dit park zijn het onze ontwerpkeuzes, de nieuwe landschapsstructuren, beplanting en een kunstwerk als burcht die de relatie met het verleden leggen. Waar nu een grasvlakte ligt, komt een duurzame, biodiverse invulling met planten en bomen. 

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

De gemeente Aa en Hunze heeft Strootman Landschapsarchitecten gevraagd te onderzoeken waar en op welke manier de Flintenwaand - een idee van Egbert Meijers - goed in het landschap kan worden ingepast. Strootman heeft, in samenwerking met de gemeente, Staatsbosbeheer en Geopark de Hondsrug, het idee van de Flintenwaand verder ontwikkeld zodat het verhaal van de eeuwenlange geologische ondergrond nog tot in de eeuwigheid kan worden verteld.

Ervaar Cultureel erfgoed