Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Gebied nu klaar voor de toekomst

De cultuurhistorische, ecologische en visuele waarden van de Kempense Heuvelrug zijn groot. Om de waarden van het gebied veilig te stellen en de bijzondere kwaliteiten meer tot hun recht te laten komen, heeft Strootman Landschapsarchitecten een landschapsbiografie met een landschaps- en inrichtingsvisie gemaakt.

Locatie

Kempense Heuvelrug (BE) tussen Lichtaart en Herentals met de aangrenzende valleien van de Kleine Nete en Aa.

Opdrachtgever

Regionaal landschap Grote en Kleine Nete

Partners

Shera van den Wittenboer (landschapsbiografie) en Bailleul Ontwerpbureau (verhalen en sporen in het landschap)

Oppervlakte

4650 ha

Ontwerpjaar

2020-

Uitvoering

2021-

De landschapsbiografie met landschaps- en inrichtingsvisie, is gemaakt voor het zuidelijk deel tussen Lichtaart en Herentals met de aangrenzende valleien van de Kleine Nete en Aa. Deze sluit aan op de door ons in 2015 gemaakte landschapsvisie en het toeristisch plan voor het noordelijk deel van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart. Met deze visie versterkt het gebied ook zijn positie als geliefd wandel- en fietsgebied.

image-part
image-part

De Kempense Heuvelrug is een prachtig landschap en is in de loop van duizenden jaren gevormd tot een indrukwekkend gebied met een grote hoeveelheid natuurwaarden. Menselijke processen hebben in de loop van de tijd vele sporen nagelaten in het landschap, zoals holle wegen, militaire complexen, oude akkertjes en tal van toeristische en recreatieve waarden. In vier tijdfases wordt de lezer van de landschapsbiografie meegenomen in de geschiedenis, en wordt het huidige landschap geduid, met name op het vlak van natuur, watersysteem, recreatie en de zichtbaarheid van de grote rijkdom aan cultuurhistorische sporen. De biografie vervolgt met de landschapsvisie en het toekomstbeeld. De landschapsvisie stoelt op drie pijlers:

  1. Landschappelijke basis op orde brengen
  2. Cultuurhistorische rijkdom zichtbaar en beleefbaar maken
  3. Recreatieve aantrekkelijkheid en bereikbaarheid verbeteren

De mogelijke ontwikkeling van het landschap wordt binnen drie focusgebieden uitgewerkt. Daarin geven we aan hoe de landschapsstructuur en cultuurhistorie zichtbaarder kunnen worden. Hoe maak je de verhalen en sporen uit het landschap weer beleefbaar en vergroot je de ecologische kwaliteiten en welke kansen zijn er voor natuureducatie als bijzondere belevingsvorm? In de visie is er volop aandacht voor de recreatieve kansen van het gebied zoals het toevoegen van nog ontbrekende schakels en routes in het wandel- en fietsnetwerk en opstapplaatsen, veilige en avontuurlijke trage verbindingen en het spel met water.

image-total

Met de landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor het zuidelijk deel is de hele Kempense Heuvelrug nu klaar voor de toekomst. Bij het maken van de landschapsbiografie en landschapsvisie waren naast gebiedspartijen en lokale experts, ook Erfgoed Noorderkempen, en de landschapsgidsen Kempense Heuvelrug betrokken.

Gerelateerde projecten

Gebiedsbiografie NOVEX-gebied regio Zwolle

Landgoed Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Landschapsbiografie Kalmthoutse Heide vormt basis Masterplanproces Nationaal Park

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landschapspark De Rotte

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Woodland garden Kerckebosch

Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Twickel – Overpark

Landschapspark Pauwels

Inrichtings- en beheerplan Strubben Kniphorstbosch

Inrichtings- en beheerplan Balloërveld

Landschapsanalyse Koloniën van Weldadigheid

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Inpassing Flintenwaand Gasselterveld in het landschap

Oorlogsmonument Anloo

Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Ontwerp nieuwe terp Keyserkerk Middenbeemster

Park La Caisserie, Ans: oude fabriek maakt plaats voor binnentuin

Inrichtingsplan Leenderbos en Groote Heide

Landschapsvisie noordelijke Maasvallei

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Begraafplaats De Boskamp Assen

Inventarisatie waarden en beleid Nederlandse kust

Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

Chaumont - een muzikale tuin

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Masterplan Kust en erfgoed

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer