Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Verbinding tussen twee werelden

Hoe verbind je twee woonwijken met elkaar, die worden gescheiden door een stevige provinciale weg? In Ede is het antwoord op die vraag: door een winkelcentrum en een park bovenop die provinciale weg te bouwen en de weg er onder door te laten lopen. Dat is, kort samengevat, de ambitie van Het Nieuwe Landgoed.

Locatie

Ede, Gelderland

Opdrachtgever

gemeente Ede, Dura Vermeer en BPF Vastgoed

Oppervlakte

4 ha

Ontwerpjaar

2008-2017

Het Nieuwe Landgoed is de hedendaagse tegenhanger van het naburige historische landgoed Kernhem. Het hoofdgebouw van Het Nieuwe Landgoed, een groot winkelcentrum gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen en appartementen, ligt op een 4 meter hoge kunstmatige heuvel boven de provinciale weg.

image-part
image-part

Rond dit gebouw komt een tuinachtig park met grashellingen, slingerende paden, bloeiende bomen en heesters, een speelweide en een vijver. Trappen leiden naar uitkijkpunten op de top van de heuvel. Het park wordt omlijst door beukenhagen en de ingangen van het park worden gemarkeerd met monumentale poorten. Ook de automobilist beleeft Het Nieuwe Landgoed: waar de provinciale weg het landgoed doorsnijdt komen symbolische toegangspoorten en wordt de weg begeleid met rododendrons.

Fauna is een bijzonder aspect in het project, dat via restanten van oude beukenlanen is verbonden met de Veluwe. Deze lanen worden door vleermuizen gebruikt als trekroutes bij het zoeken naar voedsel langs de waterkanten in de bebouwing. Om de vleermuizen te beschermen worden niet alleen de oude bomen behouden maar ook nieuwe bomenrijen in de straten aangeplant. Tevens worden er nieuwe waterpartijen gemaakt met natuurvriendelijke oevers. De gekozen verlichtingsarmaturen voorkomen lichthinder voor de vleermuizen in de boomkruinen.

image-total

Rondom het park komt een lijst van nieuwe woningen. Onder het park, aan weerszijden van de provinciale weg, komt een parkeergarage met circa 550 parkeerplaatsen. Dubbel grondgebruik maakt het bouwen in een hoge dichtheid in een groene setting mogelijk. Door het bouwen van verschillende prijscategorie├źn komt het ideaal van het wonen in contact met het landschap, aan de rand van de Veluwe voor een grote groep mensen binnen bereik.

Gerelateerde projecten