Landschapspark De Rotte

Een ontwikkelplan voor het landschap tussen Rotterdam en het Bentwoud

De komende jaren zal de stedelijke verdichting in de directe omgeving van de Rottemeren flink toenemen. Ons Ontwikkelplan zet de lijnen uit voor de ontwikkeling van het landschap tussen Rotterdam en het Bentwoud voor de komende 10 jaar. Dat doen we door een landschapspark te ontwikkelen waarin de huidige recreatiegebieden worden opgenomen. De Rotte is de blauwe hartlijn van dit plan, van oorsprong tot dam. Doel is een mooier en robuuster landschap, met meer betekenis voor omwonenden, grotere natuurwaarden en in balans met de oprukkende verstedelijking.

Locatie

Landschap rondom de Rotte, van Rotterdam tot aan het Bentwoud

Opdrachtgever

Recreatieschap Rottemeren i.s.m. de gemeentes Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam; Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Staatsbosbeheer

Oppervlakte

3500 ha

Ontwerpjaar

2018-2021

Het Ontwikkelplan hebben we gemaakt in afstemming met een groot aantal belanghebbenden, zoals bewoners- sport- en natuurorganisaties, ondernemers, de provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap.

image-part

In het Ontwikkelplan werkt het recreatieschap de gewenste ontwikkelingen in het gebied voor de komende tien jaar uit. Samenwerking met anderen is daarbij een belangrijk gegeven. Het plan laat zien hoe het gebied inspeelt op grote veranderingen zoals toenemende drukte in het gebied door woningbouw in de omgeving en klimaatverandering. Ook het vergroten van natuurwaarden en biodiversiteit en de functie die het gebied vervult voor maatschappelijke programma’s, zoals gezondheid, jeugdeducatie en zinvol werk voor kwetsbare groepen, zijn in het plan uitgewerkt.

Gerelateerde projecten