Landgoed de Oosterhof Rijssen

Masterplan en inrichtingsplan voor de oostelijke groene lob van Rijssen

Aan de oostkant van Rijssen grenst een waardevol oud cultuurlandschap vrijwel direct aan het historische centrum van de stad. Landgoed en havezate de Oosterhof is een van de belangrijkste kwaliteiten van dit gebied, en de reden dat de groene lob aan deze kant van de stad onbebouwd is gebleven. Andere kwaliteiten van het gebied zijn het Volkspark (een ontwerp van landschapsarchitect L.A. Springer), een aantal prachtige historische boerderijen, de Pelmolen en de Regge. Met een nieuw woongebied op komst, heeft de gemeente Rijssen-Holten ons gevraagd een plan te maken dat de kwaliteiten veilig stelt en verder ontwikkelt.

Locatie

Rijssen, Overijssel

Opdrachtgever

Gemeente Rijssen-Holten

Oppervlakte

50 ha

Ontwerpjaar

2017-2018

In de relatieve rust aan de oostkant van Rijssen gaat verandering komen nu de oostkant van Rijssen in het Opbroek zal verstedelijken door het bouwen van woningen. Daarmee wordt de groene lob nóg belangrijker dan hij al was. Daarnaast staan er voor landgoed De Oosterhof en Het Volkspark maatregelen gepland in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan.

image-part

Ons masterplan beoogt de al aanwezige kwaliteiten te beschermen en verder te ontwikkelen. Zo kan sturing worden gegeven aan de ruimtelijke ontwikkelingen en aan het recreatieve gebruik. Met zes ambities geeft het masterplan richting aan de toekomstige ontwikkelingen van het gebied:

  1. Maak vier herkenbare gebiedssferen en versterk de tuinsfeer van de Havezate, de parksfeer van het Volkspark, park de Eschhorst en de omgeving van de hospice, landgoedsfeer van de bossen en weides rondom de havezate, en landschapssfeer van de Pelmolen en Regge.
  2. Maak een eenvoudige en herkenbare hoofdstructuur van lanen, bossen en weides in de Oosterhof, met mooie doorzichten.
  3. Optimaliseer het Volkspark door een samenhangend geheel te maken met park de Eschhorst en de omgeving van de hospice en de parkkwaliteit te herstellen.
  4. Ontwikkel de Pelmolen en omgeving verder als recreatieve knoop met goede verbindingen tussen stad en landschap.
  5. Optimaliseer het recreatief netwerk door ontbrekende schakels aan te vullen, een autoluw park te maken en een strategisch parkeerbeleid.
  6. Verbeter de waterstructuur met een goede doorstroming en meer bergingscapaciteit
image-part

Het inrichtingsplan geeft de ambities uit het masterplan verder gestalte. In het inrichtingsplan zijn concrete voorstellen opgenomen voor de aansluiting tussen Volkspark en De Oosterhof, voor de nieuwe parkeerplaats en het erf van één van de boerderijen, voor het landgoed en de lanen, en is een ontwerp voorgesteld voor de havezate zelf.

Gerelateerde projecten