Rondweg Delden – Twickel

Eén van de opgaven in het masterplan voor Twickel, was het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel. 

Locatie

Delden

Opdrachtgever

Stichting Twickel

Partners

Michael van Gessel, Rentmeesterij Twickel, Ingenieursbureau TAUW en Olde Hanter Bouwconstructies

Oppervlakte

160

Ontwerpjaar

2015-2016

Uitvoering

2015-2017

Het prachtige landgoed Twickel en het stadje Delden zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. Kasteel Twickel en Delden liggen allebei aan de rand van de Deldener-es, op de overgang naar het dal van de Oelerbeek. De Deldener-es is een van de mooiste en grootste essencomplexen van Nederland. In 2003 heeft landschapsarchitect Michael van Gessel een ruimtelijk onderzoek gedaan naar het herstel van de relatie tussen Delden en Twickel. De doelstellingen en ambities uit dat onderzoek staan nog steeds overeind.

image-part

In 2009 tekenden provincie Overijssel, Regio Twente, waterschap Vechtstromen, landgoed Twickel en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de Intentieverklaring Pact van Twickel, waarin zij met elkaar afspraken zich in te spannen voor de vernieuwing van het landgoed en de aansluiting van het landgoed met de stad Delden. Zij hebben daarvoor gezamenlijk budget gereserveerd dat door hun stuurgroep is ingezet voor vernieuwingsprojecten. Het Pact heeft een masterplan voor Twickel laten maken door Michael van Gessel.

Eén van de opgaven in het masterplan was het project Stadsrand Delden. In de lijn van het masterplan hebben wij hiervoor een inrichtingsplan gemaakt. Het doel van dit plan is het verminderen van de barrièrewerking van de N346 ten noorden van Delden en het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke samenhang tussen Delden en het kasteel(park) Twickel.

De rondweg is aangelegd in de jaren 70 van de 20e eeuw: verdiept in de Deldener-es met brede bermen, flauwe taluds en veel opgaande beplanting.

image-part

Door de taluds steiler te maken wordt de ‘hap uit de es’ kleiner en door beplanting parallel aan de rondweg te verwijderen wordt zicht tussen landgoed en stadje weer mogelijk. Om de verbinding met Delden steviger te maken hebben wij een tweede voetgangersbrug over de rondweg bij de Marktstraat ontworpen. Detaillering en materiaalgebruik van deze gerealiseerde brug, sluiten aan op de voetgangersbrug die in 2014 in de Twickelerlaan is geplaatst naar een ontwerp van Michael van Gessel.

Gerelateerde projecten