Lindehof

Een biodiverse en klimaatadaptieve hof

Langs het Amsterdam Rijnkanaal ontstaat woonwijk Leeuwesteyn. Voor een nieuw woonblok Lindehof, ontwerpt Strootman Landschapsarchitecten een intieme binnenplaats en een hofje dat uitnodigt tot spelen, ontmoeten en ontspannen. Bij het ontwerp van het woonblok is optimale aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Lindehof wordt een lusthof voor mens en dier.

Locatie

Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Partners

In samenwerking met Faro Architecten, Ooms Bouw & Ontwikkeling, Beumer Garantiemakelaars, Merosch

Ontwerpjaar

2019-2020

Uitvoering

2020

In Lindehof wordt het hemelwater ter plekke verwerkt en blijft het beschikbaar voor bewatering van het groen. De collectieve delen van het ontwerp worden groen en schaduwrijk ingericht. Samen met groene erfscheidingen, bergingsdaken en plantenbakken op terrassen gaan deze hittestress tegen. Zo levert Lindehof een goede bijdrage aan de duurzame verstedelijkingsopgave van de gemeente Utrecht.

image-part

Het woonblok krijgt dichte hoeken op de stedenbouwkundig belangrijke punten en passende oplossingen voor het hoogteverschil van ruim twee meter. Het hoogteverschil is ingezet voor een slimme parkeeroplossing in het binnengebied. Dit creëert ruimte voor goede tuinen in de volle grond en een fraaie, rolstoel-toegankelijke, groene route door het blok. Deze groene houten ‘slang’ kronkelt door de gezamenlijke binnenplaats heen en verbindt alle ruimtelijke elementen.

De nestplekken die in de bebouwing van Lindehof komen voor zwaluwen en vleermuizen, krijgen een aanvulling in de voedselvoorziening in de hof: een gedekte tafel met planten en bomen (o.a. een grote waterlinde vol honing) waar insecten dol op zijn. Het parkeerhof krijgt een mix van kleinere inheemse en kleurrijke bomen. De houten slang en alle erfafscheidingen krijgen bloeiende klimplanten die nog meer insecten aantrekken. Inheemse soorten uit de Utrechtse soortenlijst zoals Kaardenbol en Wouw, zullen terug te vinden zijn in de ondergroei en borders. Ook voor de schaduwrijke muren rondom het afgebakende hofje valt de keuze op inheemse planten, zoals de Tongvaren en de Zwartsteel.

image-part
image-total

Het ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten is onderdeel van een totaalconcept voor Lindehof Leeuwesteyn: een bouwblok met een eigen karakter voor diverse doelgroepen, ook voor mensen met een kleine beurs. Binnen team Lindehof werkt Strootman Landschapsarchitecten met Ooms Wonen (ontwikkeling en realisatie); FARO architecten (integraal ontwerp, advisering duurzaamheid en duurzame verstedelijking); Merosch (advies over duurzaamheid, circulariteit en installaties) en Beumer Garantiemakelaars (marktadvies, positionering en verkoop).

Gerelateerde projecten