Intieme binnenplaats Lindehof Utrecht

Een biodiverse en klimaatadaptieve hof

Langs het Amsterdam Rijnkanaal ontstaat woonwijk Leeuwesteyn. Voor een nieuw woonblok Lindehof, ontwerpt Strootman Landschapsarchitecten een intieme binnenplaats en een hofje dat uitnodigt tot spelen, ontmoeten en ontspannen. Bij het ontwerp van het woonblok is optimale aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Lindehof wordt een lusthof voor mens en dier.

Locatie

Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

Partners

In samenwerking met Faro Architecten, Ooms Bouw & Ontwikkeling, Beumer Garantiemakelaars, Merosch

Ontwerpjaar

2019-2020

Uitvoering

2020

In Lindehof wordt het hemelwater ter plekke verwerkt en blijft het beschikbaar voor bewatering van het groen. De collectieve delen van het ontwerp worden groen en schaduwrijk ingericht. Samen met groene erfscheidingen, bergingsdaken en plantenbakken op terrassen gaan deze hittestress tegen. Zo levert Lindehof een goede bijdrage aan de duurzame verstedelijkingsopgave van de gemeente Utrecht.

image-part

Het woonblok krijgt dichte hoeken op de stedenbouwkundig belangrijke punten en passende oplossingen voor het hoogteverschil van ruim twee meter. Het hoogteverschil is ingezet voor een slimme parkeeroplossing in het binnengebied. Dit creëert ruimte voor goede tuinen in de volle grond en een fraaie, rolstoel-toegankelijke, groene route door het blok. Deze groene houten ‘slang’ kronkelt door de gezamenlijke binnenplaats heen en verbindt alle ruimtelijke elementen.

De nestplekken die in de bebouwing van Lindehof komen voor zwaluwen en vleermuizen, krijgen een aanvulling in de voedselvoorziening in de hof: een gedekte tafel met planten en bomen (o.a. een grote waterlinde vol honing) waar insecten dol op zijn. Het parkeerhof krijgt een mix van kleinere inheemse en kleurrijke bomen. De houten slang en alle erfafscheidingen krijgen bloeiende klimplanten die nog meer insecten aantrekken. Inheemse soorten uit de Utrechtse soortenlijst zoals Kaardenbol en Wouw, zullen terug te vinden zijn in de ondergroei en borders. Ook voor de schaduwrijke muren rondom het afgebakende hofje valt de keuze op inheemse planten, zoals de Tongvaren en de Zwartsteel.

image-part
image-total

Het ontwerp van Strootman Landschapsarchitecten is onderdeel van een totaalconcept voor Lindehof Leeuwesteyn: een bouwblok met een eigen karakter voor diverse doelgroepen, ook voor mensen met een kleine beurs. Binnen team Lindehof werkt Strootman Landschapsarchitecten met Ooms Wonen (ontwikkeling en realisatie); FARO architecten (integraal ontwerp, advisering duurzaamheid en duurzame verstedelijking); Merosch (advies over duurzaamheid, circulariteit en installaties) en Beumer Garantiemakelaars (marktadvies, positionering en verkoop).

Gerelateerde projecten

Inrichtingsplan openbare ruimte Barendrecht De Stationstuinen

Landgoed Twickel

Zeven bruggen voor Twickel

Verdichting en vergroening: Transformatie Hembrugterrein

Groenplan Groningen

Een nieuwe visie en ontwikkelplan voor Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem

Masterplan Op Stoom Goor

Uitkijktoren Kiek Oet Goor

BIO-plan Nationaal Park De Maasduinen

Landschapspark De Rotte

Het Balklandpark in Harlingen

Ontwerp voor Stinspark Zwolle

Landschapsvisie Nationaal Park Drentsche Aa

Belvedères Nationaal Park Drentsche Aa

Waterfront en Kade 05 Harderwijk

Vernieuwing landgoed Brakel

Nieuw landgoed Verboom

Een royale laan als groene entree voor Amstelveen

Landschapsbiografie en ontwikkelvisie voor zuidelijk deel Kempense Heuvelrug

Aantrekkelijk scenario voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Woodland garden Kerckebosch

Verrassende binnenwereld woonblok Leeuweplaats Utrecht

Visie Leeuwesteyn Noord - Utrecht

Hortus Veemarkt Utrecht - Ontwerp binnentuin bouwblok

Rondweg Delden – Twickel

Landschapspark Pauwels

Waterzuiveringspark Het Lankheet

Bruggen landgoed Scherpenzeel

Oorlogsmonument Anloo

Landschappelijk raamwerk Westflank Haarlemmermeer

Onderzoek vakantiewoningen Buitenplaats Meuleman

Tuin Op Houten

Nieuw ontwerp Stakenkamp Oldenzaal verbindt park met omgeving

Stedenbouwkundig plan Heiloo Zandzoom met landschappelijke vensters

Herinrichting Eibergsestraat Haaksbergen

Het Nieuwe Landgoed Ede: wonen in een tuinpark

Structuurvisie Haaksbergen 2030

Ruimtelijke bouwstenen Vallei en Heuvelrug

Park La Caisserie, Ans: oude fabriek maakt plaats voor binnentuin

Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Het Aarplein Alphen ad Rijn: ontwerp voor woningen en functioneel plein

Inrichtingsplan Leenderbos en Groote Heide

Entree van Ugchelen

Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Landschappelijke inpassing ontwikkelingen Losser Oldenzaal

Structuurvisie Wijdemeren

Mill Zuid Ruimtelijke Verkenning

’t Kavelt in Mill: wonen in een arboretum

Dorps wonen aan Limmense linten

Bosontwerp Dorst + Follies

Visie inpassing Noorder Dierenpark te Emmen

Stadsboulevard Assen

Heiloo Zuiderloo

Begraafplaats De Boskamp Assen

Dorpsuitbreiding Buurse

Nijverdal aan de Regge

Entree hoofdkantoor ABN AMRO Amsterdam

Chaumont - een muzikale tuin

Ruimtelijke toekomstvisie Beetsterzwaag en Olterterp

Binnenhoven voor de Eusebiushof

Landgoed de Oosterhof Rijssen

Toekomstscenario's voor buitenplaats Elswout

Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Stedenbouwkundige plannen openbare ruimte en supervisie Meerstad Groningen

Nieuw landgoed Steenbergen

Ontwerp voor eerste deelplan PARK21 Haarlemmermeer

Integrale visie Stadsranden Netwerkstad Twente

Ontwerp buitenruimte stadsvernieuwing Amsterdam: Bekkerslocatie