Groenvisie Assen

De groene stad van het noorden

Assen zet de komende jaren de ambitie om in 2040 dé ‘groene stad van het noorden’ te zijn, kracht bij door het uitvoeren van een nieuw groenbeleid. De Groenvisie die wij maakten, zet hiervoor de route uit. Daarin zetten we in op drie V’s: het Verbeteren van groen, het Verbinden van groen, en het Vergroten van groen.

Locatie

Assen

Opdrachtgever

Gemeente Assen

Oppervlakte

8345

Ontwerpjaar

2023

Uitvoering

2024-2040

Assen realiseert zich: groen zijn – de stad werd in 2023 uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland - betekent hard werken om ook groen te blijven. Er zijn uitdagende ontwikkelingen in de stad zoals wijkvernieuwing, modernisering van bedrijventerreinen en grote transformatieopgaven, bijvoorbeeld die voor het Havenkwartier. Dan is er ook de noodzaak om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie en de terugloop van biodiversiteit Reden waarom de stad haar ambitieuze omgevingsvisie kracht bijzet door een nieuw groenbeleid: de Groenvisie. De Groenvisie die wij maakten laat zien voor welke opgaven Assen de komende decennia staat en hoe groen hiervoor zal worden ingezet. 

image-part
image-part

In de Groenvisie hebben we zes thema’s opgenomen die de diverse opgaven beschrijven en de ambitie die de gemeente hierbij heeft. De drie V’s -het Verbeteren van groen, het Verbinden van groen, en het Vergroten van groen – komen tot uiting in het aanpakken van opgaven en ambities:

  1. Een groen en verbonden netwerk.
  2. Aantrekkelijke, diverse en goed bereikbare groengebieden.
  3. Gezonde woon-, werk- en winkelgebieden.
  4. Een toekomstbestendig en toegankelijk buitengebied.

Deze opgaven en ambities leiden tot concrete, meer directe acties, en ook tot stippen op de horizon waar de gemeente de komende twintig jaar naartoe wil werken. Voor elk onderdeel hebben we principes opgesteld die richtinggevend zijn voor projecten en deeluitwerkingen.