Longen van de stad

Landschapsparken vormen een sleutel tot succes voor gezonde steden in interactie met een multifunctioneel buitengebied

Landschapsparken zijn de levensaders van onze steden. Deze parken zorgen ervoor dat bewoners van de stad kunnen genieten van de natuur en landschap in de nabijheid van hun woonomgeving. Als plekken voor waterberging, waterveiligheid en biodiversiteit dragen landschapsparken in belangrijke mate bij aan een klimaatadaptieve omgeving. Een sterke stad-land-relatie heeft veel te bieden aan alle betrokkenen en het vestigingsklimaat van de stad zelf: natuur, water, landbouw en stad komen hier samen.

De rivier als Getijdenpark Rotterdam

De Nieuwe Maas kennen we tegenwoordig vooral als rivier die ten dienste staat van de haven van Rotterdam. Een rivier waarvan de economische betekenis die van recreatie en ecologie ver overstijgt. Om deze waarden meer in balans te brengen, maakten wij samen met De Urbanisten en partijen uit de regio een plan voor de rivier als Getijdenpark. Ons raamwerk biedt uitzicht op een duurzame rivier met een meerwaarde voor de stad op het gebied van ecologie en recreatie, samenleving, economie, kennisontwikkeling en waterveiligheid.

Landschapspark Pauwels

Met Landschapspark Pauwels krijgt het landschap tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen een nieuwe impuls. Van ecologische netwerken tot het bergen en filteren van stedelijk water, van de productie van duurzame energie en bedrijventerreinen tot een duurzame toekomst voor de landbouw: alle belangrijke thema’s van een landschap in de directe omgeving van een stad, worden hier geïntegreerd in het toekomstbeeld. Pauwels wordt een park dat inwoners stimuleert erop uit te trekken. 

Landschapspark De Rotte

De komende jaren zal de stedelijke verdichting in de directe omgeving van de Rottemeren flink toenemen. Ons Ontwikkelplan zet de lijnen uit voor de ontwikkeling van het landschap tussen Rotterdam en het Bentwoud voor de komende 10 jaar. Dat doen we door een landschapspark te ontwikkelen waarin de huidige recreatiegebieden worden opgenomen. De Rotte is de blauwe hartlijn van dit plan, van oorsprong tot dam. Doel is een mooier en robuuster landschap, met meer betekenis voor omwonenden, grotere natuurwaarden en in balans met de oprukkende verstedelijking.

Ervaar Landschapsparken