Dorpsuitbreiding Buurse

Buurse is een prachtig dorp dat wordt omgeven door een zeer karakteristiek cultuurlandschap. Binnen de door de overheden aangegeven randvoorwaarden hebben wij mogelijke bouwlocaties tegen elkaar afgewogen en vijf samenhangende ruimtelijke modellen ontworpen. Uiteindelijk is een voorkeursmodel gekozen, waarvoor kwaliteitsrichtlijnen zijn geformuleerd.

Locatie

Buurse, Overijssel

Opdrachtgever

gemeente Haaksbergen en provincie Overijssel

Oppervlakte

5 ha

Ontwerpjaar

2011

Uitbreiding van de bestaande dorpskern ligt in het prachtige Buurse gevoelig. In nauwe samenspraak met gemeente, provincie en vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap hebben wij de kwaliteiten van de dorpskern en het omringende landschap grondig geanalyseerd en in beeld gebracht. Uit de vijf ruimtelijke modellen die wij schetsten voor mogelijke bouwlocaties, is een voorkeursmodel gekozen. Dit hebben we verder uitgewerkt en hiervoor zijn kwaliteitsrichtlijnen geformuleerd.

image-part

Het streven van dit pilot-project is om een toekomst voor Buurse te schetsen die aansluit bij de huidige kwaliteiten, en de identiteit van het dorp versterkt. De uiteindelijke doelstelling is om te laten zien hoe met de bouw van woningen een nog mooier Buurse in 2020 of 2030 kan ontstaan.

Kenmerkend voor de omgeving van Buurse is de concentratie van bebouwing in relatief kleine eenheden: erven en buurtschappen die omgeven zijn door essen en kampen. Daar doorheen loopt een fijnmazig en kronkelig netwerk van wegen en paden. Ook is er veel microreliëf en een golvend netwerk van singels en houtwallen. De lagere delen zijn nat en voeden de beken.

image-part
image-total

De nieuwe bouwlocaties bieden mogelijkheden voor het wonen aan de rand van het dorp en in buurtschappen, met een dagelijks en vanzelfsprekend contact met het landschap. Het onderscheid tussen het compacte en van oorsprong katholieke Buurse en het van oorsprong langgerekte Buurse-Zuid wordt versterkt. In de verkavelingen van de nieuwe woongebieden wordt aangesloten bij de landschappelijke structuur, en de losse, ‘dwarrelige’ composities van woningen, die zo kenmerkend is voor dit landschap. Rechte lijnen komen in die verkavelingen niet voor. Woningen grenzen altijd met (royale) achtertuinen aan het landschap en de overgangen ertussen zijn groen. De weinige verharding in de openbare bestaat uit gebakken materiaal, wat lang meegaat en mooi blijft.

Gerelateerde projecten