Structuurvisie en herinrichting openbare ruimte Keldonk

Keldonk is een kerkdorp met ruim 1.000 inwoners in de gemeente Veghel. Als vervolg op het opstellen van de Structuurvisie Plus voor de gemeenten Uden en Veghel, heeft Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Laagland’advies, inwoners en bedrijven, afzonderlijke structuurvisies gemaakt voor alle zes kerkdorpen, waaronder Keldonk.

Locatie

Gemeente Veghel

Opdrachtgever

Gemeente Veghel

Partners

Laagland’advies, inwoners en bedrijven

Oppervlakte

0,7 ha

Ontwerpjaar

2002-2005

Uitvoering

2005-

Keldonk is een kerkdorp met ruim 1.000 inwoners in de gemeente Veghel. Als vervolg op het opstellen van de Structuurvisie Plus voor de gemeenten Uden en Veghel, hebben wij in samenwerking Laagland’advies, inwoners en bedrijven afzonderlijke structuurvisies gemaakt voor alle zes kerkdorpen (Boerdonk, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide en Zijtaart) tussen 2002 en 2007.

image-part
image-part

Uitzonderlijk is het doorlopen proces, waarbij alle inwoners vanaf het eerste begin intensief zijn betrokken en een actieve rol vervulden in het ontwerpproces. Ook bijzonder is dat de structuurvisies voor de kerkdorpen heel breed zijn opgezet, met aandacht voor wonen, werken, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie, verkeer, natuur, recreatie, water, onderwijs, voorzieningenniveau, sociale aspecten et cetera.

De voorstellen voor de toekomst van het dorp zijn onderverdeeld in vier schaalniveaus: de relatie tussen dorp en landschap, ruimtelijke samenhang in het dorp als geheel, inrichting van het dorpscentrum, en spelregels voor de inrichting van de openbare ruimte op straatniveau.

image-part

De openbare ruimte in het centrum van Keldonk was versleten, en in zijn dimensionering gericht op flinke aantallen vrachtauto’s. Door veranderingen in de verkeersstructuur was het mogelijk om de inrichting van het centrum meer te richten op de voetganger, en meer verblijfskwaliteit toe te voegen. Het ontwerp is uitgevoerd in 2005 en sluit aan op de beoogde dorpse en informele sfeer van gebakken klinkers en laanbomen. De hoofdstraat heeft een uitgekiend profiel gekregen, dat de snelheid van het verkeer remt, zonder uitgebreide verkeerskundige maatregelen aan te brengen. Bomen hebben veel ruimte gekregen, zowel boven als onder de grond.

We hebben ook de tuin van de kerk en de pastorie, en het plaatselijke café ontworpen. Op kosten van de gemeente zijn hagen geplant op erfscheidingen tussen privétuinen en het openbaar gebied. Passend bij de dorpse sfeer hebben we een nieuwe lichtmast ontworpen, met een elegante, romantische en toch hedendaagse uitstraling.

image-part

Gerelateerde projecten