Een toekomstbestendige openbare ruimte voor de Texelse dorpen Oudeschild en De Koog

Op Texel werken wij aan de openbare ruimte van de dorpen Oudeschild en De Koog. We maakten een visie en inrichtingsplannen. Voor beide dorpen geldt dat er meer ruimte voor de fietser moet komen, met aandacht voor de wandelaar. Ook is er behoefte aan een veerkrachtige openbare ruimte die klimaatadaptief en groen is. Robuustheid is belangrijk, want weer en wind zijn onverbiddelijk op Texel. Dat vraagt om speciale aandacht bij het ontwerp.

Locatie

Oudeschild en De Koog, Texel

Opdrachtgever

Gemeente Texel

Oppervlakte

390 ha.

Ontwerpjaar

2022-2023

Uitvoering

2023-

De dorpen hebben een sterke eigen identiteit, die we laten terugkomen in onze voorstellen. Na een grondige gebiedsinventarisatie en een uniek participatietraject dat we samen met de gemeente hebben ontwikkeld, kregen we de unieke eigenschappen en wensen van elk dorp, goed in beeld.

image-part

Oudeschild ligt aan de Waddenzee en heeft een rijke scheepvaarthistorie. Dat valt te herleiden uit de dorps- en landschapsstructuur en het cultureel erfgoed waarover veel te zien is in Museum Kaaps Skil. De Koog, aan de oostkant van Texel, profileert zich sterk als duindorp aan de Noordzee. Die duin- en strandsfeer is merkbaar aan alles. In het landschap is dat te zien aan de hoogteverschillen, de beplanting en ook aan de stedenbouwkundige opzet en architectuur. Mensen verblijven er een weekend of meerdere dagen voor strand, zee en vertier.

Oudeschild is een relatief rustige woonplaats met een rijke historie, vooral populair onder dagtoeristen. In het ontwerp maakten we een koppeling tussen beide dorpen op ‘eilandniveau’, met aandacht voor zowel de verschillen als de overeenkomsten. We maakten inrichtingsprincipes die uitgaan van minder verharding en meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. De ontwerpen kenmerken zich door de toepassing van elementverharding met de nadruk op gebakken klinkers en, groen- en waterdoorlatend. Roodbruine klinkers voor Oudeschild en geelbruine klinkers voor De Koog.

image-part
image-part

Voor elk dorp ontwierpen we onderscheidende elementen. Daarmee versterken we de unieke kwaliteiten van beide dorpen en daarmee ook de identiteit. In Oudeschild ontwierpen we op historisch waardevolle plekken, accenten of verbijzonderingen, zoals een rustplek naast het Skillepad met vergezichten naar de Hoge Berg. De beplantingskeuze komt voort uit de polders en kleigrond van het omringende landschap. In De Koog is daarentegen veel zandgrond en dat gegeven grepen we aan door de toevoeging van grove dennen die goed gedijen in het duingebied. Bovendien ontwierpen we voor De Koog royale en herkenbare fiets- en voetgangersverbindingen tussen duin/strand en dorp.

Het palet aan voorstellen hebben we voor de gemeente Texel vertaald in staalkaarten en inrichtingsplannen. Uit het stratenplan van De Koog identificeerden we 3 hoofdtypen straten; hoofdstraten, dwarsstraten en langsstraten. In Oudeschild spreken we over hoofdstraten, dwarsstraten en achterstraten. Voor elke straatcategorie bedachten we inrichtingsprincipes die op een staalkaart passen. Voor zes straten in De Koog en vier straten in Oudeschild maakten we tevens een inrichtingsplan. In de toekomst zal dit aantal worden uitgebreid. De staalkaarten vormen daarvoor de leidraad.