Stedenbouwkundig plan Hengelose Es-Noord zorgt voor verbinding park en stad

Leven in het park

De Hengelose Es Noord wordt door herstructurering een nieuw vitaal wijkdeel met een mix van in totaal 184 nieuwbouwwoningen in de vrije sector waarvan 70 voor de sociale doelgroep van woningcorporatie Welbions. Wij hebben hiervoor samen met IAA architecten een stedenbouwkundig plan ontworpen.

Locatie

Hengelo, Drenthe

Opdrachtgever

Welbions

Oppervlakte

8,3 ha

Ontwerpjaar

2014

Het plangebied grenst aan het Weusthagpark: een wandelgebied aan de rand van Hengelo met mooie oude bomen. In ons ontwerp transformeert de woonbuurt van een harde stadsrand naar een stadsrand waarin rood en groen met elkaar zijn vervlochten; van wonen aan het park naar wonen in het park.

image-part

Tussen de woningen zijn kansen voor het maken van groene verbindingen tussen park en omgeving, die zowel ecologisch als recreatief van waarde zijn.

image-total

In plaats van de bestaande introverte opzet met cul-de-sacs maken we de nieuwe buurt doorwaadbaar en open. Zo wordt de nieuwe woonbuurt een verbindende schakel tussen park en stad en trekken we het landschap de stad in. Een deel van de bestaande middelhoogbouw blijft gehandhaafd en wordt ingrijpend verbouwd tot ca. 150 aantrekkelijke appartementen met een grote variatie in typologieën en plattegronden.

Gerelateerde projecten