Ontwikkelingsvisie en herinrichting openbare ruimte Zijtaart

Zijtaart is een kerkdorp met ruim 1.500 inwoners in de gemeente Veghel. Als vervolg op het opstellen van de Structuurvisie Plus voor de gemeenten Uden en Veghel, heeft Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Laagland’advies, inwoners en bedrijven, afzonderlijke structuurvisies gemaakt voor alle zes kerkdorpen, waaronder Zijtaart.

Locatie

Gemeente Veghel

Opdrachtgever

Gemeente Veghel

Partners

Laagland’advies, inwoners en bedrijven

Oppervlakte

900 ha

Ontwerpjaar

2002-2005

Uitvoering

2009-

In het centrum van Zijtaart stonden belangrijke veranderingen op stapel, die kansen boden voor een samenhangende benadering. Door de sterke binding die het altijd had met het dorp, als school, zorginstelling, verpleeghuis en bejaardentehuis, stond het klooster - dat in 2010 onbewoond zou zijn - hierin centraal. Daarnaast speelden in het centrum nog een aantal kwesties: de school voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd, het dorpshuis was te klein en gedateerd, en voor diverse functies werd een plek gezocht.

image-part

Door een integrale benadering ontstonden grote kansen voor een nieuwe invulling van het klooster, die de sterke band met de dorpsgemeenschap opnieuw gestalte kon geven. Alle functies kregen een plaats in het klooster en hierdoor werd ruimte vrijgespeeld voor woningbouw en een aantrekkelijke openbare ruimte.

Op het moment dat de laatste zuster het klooster verliet, werden het gemeenschapshuis, de school, peuterspeelzaal/kinderopvang, gymzaal, gecombineerde (zorg)voorzieningen en appartementen in het klooster gehuisvest. Hiermee heeft het weer de centrale functie, die het altijd heeft gehad, maar met een nieuwe invulling. Daardoor werd ruimte vrijgespeeld voor nieuwe woningen, en kon een enigszins geïsoleerd woonbuurtje een directe verbinding met het dorpscentrum krijgen.

image-part
image-total

Inwoners van het dorp zijn vanaf het begin intensief betrokken bij de planvorming. Door elkaar wat te gunnen, vastberadenheid te tonen en woord te houden, heeft het klooster weer betekenis gekregen. Door het constructieve open planproces heeft Zijtaart een gezellig Brabants dorpshart met ruimte voor ontmoeting en geschiedenis. Omdat ‘in het centrum van Zijtaart – uitgaande van het cultuurhistorische erfgoed – op allerlei niveaus verbindingen tot stand zijn gebracht’, heeft het project de Brabantse Stijlprijs 2014 gewonnen.

Gerelateerde projecten