Natuur terug de woonwijk in: Haarlem Italiëlaan

Wonen in een heemtuin

De Italiëlaan is een locatie die een belangrijke rol speelt in de vernieuwing van de Haarlemse wijk Schalkwijk, een rechtlijnig opgezette flatwijk uit de jaren '60. De wijk wordt vernieuwd en voor het ontwerp dat wij maakten om het nieuwe woongebied zo ‘groen’ mogelijk te maken, lieten we ons inspireren door de sfeer en principes van de heemtuin.

Locatie

Italiëlaan Haarlem

Opdrachtgever

Préferent projectontwikkeling

Partners

Faro Architenten, Trebbe

Oppervlakte

1,5 ha

Ontwerpjaar

2015

Een aantal flats is gesloopt, om plaats te maken voor nieuwe woningen in andere segmenten en voor andere doelgroepen. De vernieuwing ervan is een initiatief van de gemeente Haarlem, Ymere en Pré Wonen. Deze partijen willen het ruime, groene karakter van de wijk versterken en de wijk verbinden met de parken aan weerszijden.

image-part
image-part

Wij stellen voor om het nieuwe woongebied zo ‘groen’ mogelijk te maken en zo min mogelijk verharding toe te passen. De inspiratie voor de sfeer en beleving van de nieuwe groene ruimte is de heemtuin. Een heemtuin is ingericht met inheemse flora, bedoeld voor natuur-educatie, maar ook mooi en interessant. De heemtuin is een ‘uitvinding’ van Jac. P. Thijsse, die zelf in 1925 de eerste heemtuin maakte: ‘Thijsse’s Hof’ in Bloemendaal.

Het maken van heemtuinen en heemparken past in de traditie van Schalkwijk: ook aan andere parken die in en rond Schalkwijk zijn gerealiseerd, zoals het Engelandpark, het Heempark, het Molenburgpark en het Molenpark ligt sinds de jaren '70 de visie ten grondslag om natuur tot in de woonwijken te brengen.

image-part

Het heemtuin-concept zetten wij op eigentijdse wijze in, zodat een open en kleinschalig woonpark ontstaat. De vier gebouwen staan met hun voeten in een ontspannen, licht glooiend terrein met veel bloemen, maar ook ruimte om te spelen. Door het afwisselen van hoogtes en laagtes ontstaat er een licht glooiend terrein waardoor de gebruiker het nieuwe parkje telkens vanuit een ander perspectief beleeft. Ook creëren we zo nattere en drogere delen zodat in de lagere delen overtollig hemelwater kan worden opgevangen en geïnfiltreerd, en ook in de beplanting verschillen ontstaan.

image-total

Het nieuwe woonpark is openbaar toegankelijk. Door de zicht- en functionele relaties tussen het nieuwe woonpark en de omgeving, vooral door de brede ruimtes tussen de gebouwen, ontstaat er samenhang en een uitnodigende sfeer.

Gerelateerde projecten