Nijverdal aan de Regge

Gebiedsontwikkeling op dorpse schaal

Met het verplaatsen van de textielindustrie in Nijverdal naar de buitenkant van het dorp, kwam het terrein van Koninklijke Ten Cate beschikbaar voor woningbouw. Dat is tevens een kans om het centrum van Nijverdal te verbinden met de Regge. Wij maakten een plan dat het voorheen introverte Ten Cate-terrein niet alleen opende, maar ook voorzag van een veerkrachtig watersysteem, nieuwe natuur en een ecologische verbindingszone. Het idee van landschappelijk wonen hebben we hier verbreed door het plangebied van betekenis te laten zijn voor de gehele Nijverdalse gemeenschap. 

Locatie

Nijverdal

Opdrachtgever

Gemeente Hellendoorn, Ter Steege Vastgoed, Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel

Partners

FARO, architectenbureau Fritz, READ, Nieman, Buro Boudier, Landschap Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel

Oppervlakte

23 ha

Ontwerpjaar

2011-2013

Uitvoering

2015-

Nijverdal is gesticht aan de Regge. De textielindustrie, die de basis vormde voor het ontstaan van Nijverdal, is verplaatst naar een bedrijventerrein aan de buitenkant van het dorp. Het terrein van de Koninklijke Ten Cate is daardoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Dit biedt kansen om het nu afgesloten en introverte terrein te openen, een nieuwe bestemming te geven en daarmee te zorgen voor meer samenhang met de rest van Nijverdal.

image-part
image-part

De inzet van het plan is het:

  1. herontwikkelen van een deel van het industrieel erfgoed
  2. het verbinden van het centrum van Nijverdal met de Regge
  3. het saneren van de bodemverontreiniging
  4. het maken van een veerkrachtiger watersysteem
  5. het ontwikkelen van nieuwe natuur en een ecologische verbindingszone
  6. het maken van een bijzonder woon-/werk-/voorzieningengebied en een openbare ruimte aan het water

Het plangebied heeft twee unieke kwaliteiten die voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied kunnen worden ingezet als identiteitsdragers: de Regge en het historisch erfgoed van Ten Cate. Het Ten Cate-terrein is sterk verbonden met de geschiedenis van Nijverdal. De meest waardevolle gebouwen zullen daarom worden behouden en een nieuwe bestemming krijgen. Nijverdal zal zich met dit plan ook weer richten op de Regge, waarvan wij naast de hoofdgeul een hoogwatergeul en zijgeulen aan leggen om zo de invloedssfeer van de Regge zo groot mogelijk te maken.

image-part

Er is maar één plek waar Nijverdal echt contact kan maken met de Regge, en dat is op deze locatie. Het plangebied moet daarom betekenis krijgen voor de Nijverdalse gemeenschap als geheel en niet alleen voor de mensen die er gaan wonen. Je kunt straks aan weerszijden over de hele lengte de Regge beleven.

Doordat de rivier plaatselijk mag overstromen wordt het beeld veel dynamischer dan nu: je kunt bijvoorbeeld aan de stand van het water in de rivier zien dat het ’s nachts flink heeft geregend. Het plan heeft een flexibele opzet en bestaat het uit relatief kleine eenheden, die afzonderlijk van elkaar kunnen worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het plan altijd ‘af’ oogt, ook als het nog maar voor de helft is ontwikkeld. 
Waar de grotere gebiedsontwikkelingen vaak zijn gestrand op de hoge rentelasten en de moeilijke faseerbaarheid, kan Nijverdal aan de Regge dat door een andere opzet goed vermijden.

image-part

Gerelateerde projecten