Nieuw dorp Dantumadeel

Strootman Landschapsarchitecten heeft samen met Laagland'advies een ontwerpstudie gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuw dorp in het Friese polderlandschap.

Locatie

Dantumadeel, Friesland

Opdrachtgever

Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster en de gemeente Dantumadeel

Partners

Laagland'advies

Oppervlakte

600 ha

Ontwerpjaar

2008

Een havenkom, een stevig bouwvolume, 200 ruime waterkavels, lange lanen en een golfterrein vormen de ingrediënten voor een nieuw dorp. Dit dorp moet midden in de Friese polders verrijzen. De openheid van de polder en de nog marginaal aanwezige elzensingels vormen de basis voor een structuur waarbinnen het dorp komt te liggen. Het voorstel om hier een nieuw dorp te bouwen is geen doel op zich, maar een middel om een aantal problemen in het gebied op te lossen. 

image-part
image-part

Het nieuwe dorp is aanleiding om het landschap een forse opknapbeurt te geven. Tientallen kilometers nieuwe elzensingels worden aangeplant en gecombineerd met paden voor wandelaars en fietsers. Het nieuwe landschap markeert de overgang van de Friese wouden naar het open weidegebied. Lange zichtlijnen, lange lanen en singels zorgen ervoor dat de oorspronkelijke vergezichten bewaard blijven. De ruime (water-) kavels garanderen een ontspannen woonmilieu.

In het centrum van het nieuwe dorp kunnen ongeveer 100 woningen en appartementen worden gebouwd rond een nieuwe jachthaven. In het omliggende gebied worden ongeveer 200 kavels uitgegeven van tussen de 2000 en 5000 m2, soms zelfs nog wat groter. En heel wezenlijk: de villa’s zijn een aanvulling op het huidige woningaanbod en zorgen voor doorstroming en het vrijkomen van goedkopere woningen. De nieuwe inwoners vergroten het draagvlak voor voorzieningen en het onderwijs in de regio.

image-total

Tussen de singels in het buitengebied rondom het centrum van het nieuwe dorp worden plassen en vijvers gegraven. Iedere ‘waterkamer’ heeft een eiland waarop een villa wordt gebouwd. Sommige waterkamers zijn alleen met een boot te bereiken, andere zijn vijvers met veel waterlelies. De omgeving van het nieuwe dorp kan een rol gaan spelen bij de regionale waterberging.

Gerelateerde projecten